Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website
SGS Search besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. SGS Search wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie en behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website
SGS Search garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. SGS Search is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. SGS Search aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen
SGS Search garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Gerelateerde diensten

Energie-audit

Grote ondernemingen en gemeenten in Nederland zijn verplicht om een energie-audit uit te voeren. Deze…

Lees meer

Technische due diligence

Bij de aan- en verkoop van vastgoed gaat het om een juiste inschatting van commerciële en strategische…

Lees meer

Bodemonderzoek

Vooraf is niet altijd duidelijk of en in welke mate de bodem verontreinigd is. Bij de aanvraag van een…

Lees meer

Asbestonderzoek en saneringsbegeleiding

Wist u dat er in totaal 3500 verschillende asbesthoudende materialen zijn? Ongetwijfeld kent u er een…

Lees meer

Bouwkundige inspecties en advies

Bij aan- of verkoop van commercieel vastgoed, projecten in aanbouw of renovatieprojecten schakelen opdrachtgevers…

Lees meer

Duurzaam bouwen

Duurzame gebouwen zullen niet gauw onder de sloophamer komen. Ze voldoen ook na lange tijd aan de eisen…

Lees meer

Gerelateerde referenties