Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website
SGS Search besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. SGS Search wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie en behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website
SGS Search garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. SGS Search is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. SGS Search aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen
SGS Search garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Gerelateerde diensten

NEN 2767 - technische inspectie gebouw en installatie

Een NEN 2767-inspectie is een trefzekere manier om de technische kwaliteit van gebouwen en installaties…

Lees meer

Energie audit - EED

Grote ondernemingen en gemeenten in Nederland zijn verplicht om een energie-audit uit te voeren. Deze…

Lees meer

Technische due diligence (TDD)

Wat bepaalt de waarde van vastgoed? Een feitelijk inzicht in de kansen en risico’s van een gebouw, helpt…

Lees meer

Bodem- en waterbodemonderzoek

Veilig werken in de bodem start met inzicht in de feiten. Voor bijvoorbeeld de aanvraag van een bouw-…

Lees meer

Duurzaamheidsadvies bij nieuwbouw

Steeds meer opdrachtgevers geven de voorkeur aan een energieneutraal, energieopwekkend of duurzaam gebouw,…

Lees meer

Asbestinventarisatie

Wilt u een gebouw van vóór 1994 renoveren of slopen? Of wilt u zeker weten of het bedrijfspand of de…

Lees meer

Gerelateerde referenties