Referenties asbest

Als onafhankelijke partner helpt SGS Search u graag met een gedegen inventarisatie van de feiten, begeleidt uw (sanerings)project en/of controleert of het asbest goed is verwijderd. Ook bij een calamiteit, op het moment dat elke seconde telt, kunt u op ons rekenen.

Tronox: de veiligheid van medewerkers staat voorop

Tronox is een pigmentfabriek. Ze halen pigment uit titanium door titaniumchloride en zuurstof in verschillende…

Lees meer

Asbest saneren in een containment gebouwd op de trap

‘We gaan in 38 bewoonde huizen asbest binnen risicoklasse 2A saneren op zolder. Op een hoog tempo en met zo…

Lees meer

Incentra Noorwegen kiest voor duurzame samenwerking met SGS

Deze Noorse inkooporganisatie vertegenwoordigt 40 rederijen, met ongeveer 700 schepen in bedrijf over de hele…

Lees meer

Een bouwkundige- en asbestinspectie in een

Woonbedrijf Ieder1 was druk bezig met de voorbereidingen van een bouwkundige opname. Er was behoefte aan een…

Lees meer

Een jaar lang de rust bewaren door heldere communicatie

Toen tijdens mutatieonderhoud bij een paar woningen in Amersfoort asbestplaten geconstateerd werden, twijfelde…

Lees meer

Per helikopter naar platform op zee om straalgrit te onderzoeken

Asbestinventarisaties op een offshore locatie zijn zeker niet regulier. Inspecteurs worden bijvoorbeeld met…

Lees meer

Asbestsanering met grote containments in Stationspostgebouw Den Haag

Het voormalige Stationspostgebouw naast Den Haag Holland Spoor krijgt een nieuw leven. Asbestsanering en Milieutechniek…

Lees meer

Geo-ICT om asbestdaken slim in kaart te brengen

Zoals het er nu naar uitziet, moeten vóór 2024 alle asbestdaken gesaneerd zijn. De inschatting is dat dit…

Lees meer

Woonzorg Nederland en Amvest werven woningportefeuille Patrizia

Woonzorg Nederland en Amvest hebben 1.728 woningen verspreid over 61 complexen in Nederland aangekocht van…

Lees meer