Biodiversiteit

Biodiversiteit zorgt voor schone lucht en water, een gezonde bodem en gewasbestuiving. Door onze groeiende ecologische footprint, komen flora en fauna in de knel, waardoor de soortenrijkdom afneemt. De bewustwording hierover groeit en ook wet- en regelgeving wordt strenger. SGS Search zet volop in op het meten en monitoren van biodiversiteit met behulp van Environmental DNA (E-DNA). Hiermee maken we uw invloed op de biodiversiteit inzichtelijk en meetbaar. Met onze biodiversiteitsonderzoeken, zoals de SGS InsectScan, helpen we u onze leefomgeving gezond te houden. Wilt u weten hoe we dat doen? Kijk hieronder.

Onze biodiversiteitsdienstverlening

Onze E-DNA-diensten

Meten = weten! Samen met u willen we biodiversiteit in stand houden en verrijken.…

Lees meer

Biodiversiteit in de picture

Klimaatverandering en de toename van de wereldbevolking zijn belangrijke factoren die grote druk zetten op ons ecosysteem. Door onze alsmaar grotere ecologische footprint, komen leefgebieden van flora en fauna in de knel en neemt de biodiversiteit af. Volgens experts worden wereldwijd een miljoen diersoorten met uitsterven bedreigd.

Het goede nieuws is dat het besef dat we maar één wereld hebben en er samen voor moeten zorgen dat die leefbaar blijft, echt begint door te dringen. We maken deel uit van dit ecosysteem en zijn er ook in alle opzichten van afhankelijk. Actie ondernemen is dus cruciaal. Daarom staat biodiversiteit steeds meer in de picture, zowel nationaal als internationaal.

Wet- en regelgeving

Overheden, organisaties en bedrijven zijn in toenemende mate met biodiversiteit bezig. Zowel om hun (merk)reputatie te beschermen als om aan de steeds strengere wet- en regelgeving rondom biodiversiteit te voldoen.

EU Green Deal

Als onderdeel van de Green Deal ontwikkelde de EU haar eigen EU-biodiversiteitsstrategie. Ook de doelen die op de recente COP15 (de biodiversiteitsconferentie van de Verenigde Naties) door bijna tweehonderd landen zijn bekrachtigd, leiden waarschijnlijk tot veel nieuwe regelgeving.

Meer ruimte voor natuur

Nederland volgt de lijn van de Europese Green Deal door diverse beleids- en wetsvoorstellen met betrekking tot biodiversiteit uit te rollen. Doelstellingen zijn onder andere: meer ruimte voor natuur, gebruik van pesticiden verminderen, invasieve exoten effectief bestrijden en actief beleid voeren om de biodiversiteit te stimuleren.

Biodiversiteit en E-DNA

Om de invloed van overheden, organisaties en bedrijven op de biodiversiteit inzichtelijk en meetbaar te maken, ontwikkelde SGS diverse biodiversiteitsonderzoeken op basis van Environmental DNA (E-DNA).

E-DNA is het genetisch materiaal van een plant of dier dat vrijkomt in de omgeving. Dit zijn bijvoorbeeld (huid)cellen, haren, uitwerpselen en pollen. Analyse van dit E-DNA is een vorm van forensisch onderzoek. Aan de hand van de DNA-sporen die planten of dieren in het water, de lucht of op een oppervlak hebben achtergelaten, bepalen we welke soorten aanwezig zijn, dit noemen we ook wel metabarcoding.

Verbetering of verslechtering

Met E-DNA kunnen we veel sneller, vaker, op grotere schaal en in veel gevallen, nauwkeuriger de aanwezige soortenrijkdom meten. Daardoor kunnen we uitspraken doen over de mogelijke verbetering of verslechtering van de biodiversiteit door menselijk handelen.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan