LCA - levenscyclusanalyse

LCA (Life Cycle Asessment) meet de milieueffecten van (bouw)materialen en is hét instrument op weg naar een circulaire economie in 2050. LCA geeft u handvatten om uw gebouw, product en productieprocessen te verduurzamen en sorteert voor op strenger wordende duurzaamheidswetgeving. Ook bij aanbestedingen is steeds meer aandacht voor de milieueffecten van projecten en bouwproducten. Opdrachtgevers én consumenten willen graag weten hoe duurzaam (bouw)producten zijn. Met een levenscyclusanalyse brengt SGS Search de hele keten in kaart: van grondstoffen, transport, verwerking, productie, gebruik en uiteindelijke sloop of verwijdering. Samen met u kijken we waar de meeste milieuwinst te behalen valt. Wilt u weten hoe we dat doen? Kijk hieronder.