Calamiteitenmanagement

Snel, daadkrachtig en deskundig handelen: daar draait het om bij een milieucalamiteit, zoals een asbestbrand. Voor de veiligheid van bewoners en omwonenden. Voor het milieu. Of voor de continuïteit van uw bedrijfsproces. SGS Search is 24/7 te bereiken op +31 (0)88 - 214 66 00 voor calamiteitenmanagement en -onderzoek en om direct inzicht te geven in de feiten.

Milieukundig onderzoek

In het geval van een calamiteit kunnen de lucht, de bodem of het water in de omgeving verontreinigd raken. Om de veiligheid van het milieu én omwonenden te waarborgen, is het belangrijk om milieukundig onderzoek uit te voeren. Een onafhankelijk onderzoek wijst uit hoe ernstig de verontreiniging is, over welk oppervlak deze zich heeft verspreid en hoe de schade aan de lucht, de bodem en de grond het beste te beperken en op te lossen is.

Ondersteuning crisisteams

Aansturing crisisteams

Het calamiteitenmanagement van SGS Search gaat echter verder dan alleen milieukundig onderzoek. Ook de aansturing van de crisisteams is van groot belang in het geval van een calamiteit. De ervaren projectleiders van SGS Search hebben in de loop der jaren veel ervaring opgedaan en zijn in staat crisisteams doeltreffend met raad en daad bij te staan. Dat hebben ze onder meer aangetoond bij de vuurwerkramp in Enschede, de brand bij Chemiepack in Moerdijk en de asbestbrand in Roermond.

Goede communicatie op het goede moment

Ten slotte is communicatie in crisissituaties vaak van cruciaal belang. De juiste informatie moet op het juiste tijdstip voorhanden zijn en de juiste personen bereiken. Dat geldt voor de informatie over het onderzoek bij incidenten en calamiteiten, maar ook voor de communicatie tussen de diverse hulpdiensten en het bevoegd gezag. Ook de communicatie met omwonenden, de eigen medewerkers van een organisatie, hun familieleden en de pers mag geen aanleiding zijn voor onnodige onrust. Onze specialisten kunnen de onderzoeksresultaten vertalen in voor iedereen begrijpelijke, eenduidige taal. Desgevraagd fungeren zij zelf als aanspreekpunt voor de communicatie en bereiden zij de persconferenties voor.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Bodem- en waterbodemonderzoek

Veilig werken in de bodem start met inzicht in de feiten. Voor bijvoorbeeld de aanvraag van een bouw- of milieuvergunning,…

Lees meer

Roet- en/of HCL-onderzoek

Tijdens een brand kunnen schadelijke verbrandingsproducten vrijkomen, zoals roet of HCL (waterstofchloride).…

Lees meer

Dump chemisch afval

Het illegaal dumpen van chemisch afval in de openbare ruimte komt helaas steeds vaker voor. Afval van bijvoorbeeld…

Lees meer

Bluswateronderzoek

Tijdens het blussen van een brand gebruikt de brandweer heel wat liters water. Ondanks dat er maatregelen…

Lees meer

Inventarisatie en berging gevaarlijke stoffen

Is de brand geblust en de brandhaard vrijgegeven door politie en brandweer? Dan is het tijd voor de sloop…

Lees meer

Juridische ondersteuning

Calamiteiten roepen vaak juridische vragen op. Wie is verantwoordelijk voor de calamiteit en op wie kunnen…

Lees meer

Eerste risicobeoordeling

In het geval van een milieucalamiteit, is snel inzicht in de feiten van groot belang. Een eerste risicoanalyse…

Lees meer

Projectbegeleiding, sanering, reconditionering

In het geval van een calamiteit is de eerste prioriteit om inzicht te krijgen in de risico’s voor mens en…

Lees meer

Vaststellen omvang verontreinigd gebied

Bij een incident of calamiteit waarbij asbest is vrijgekomen, kan het omringende gebied verontreinigd raken.…

Lees meer

Calamiteitenmanagement

Snel, daadkrachtig en deskundig handelen: daar draait het om bij een milieucalamiteit, zoals een asbestbrand.…

Lees meer

Nader onderzoek en advies

Om te bepalen hoe te handelen na een (asbest)calamiteit, wordt er altijd een eerste risicobeoordeling gedaan.…

Lees meer

Communicatie en beleidsondersteuning

Communicatie in crisissituaties is vaak van cruciaal belang. De juiste informatie moet op het juiste tijdstip…

Lees meer

Eindcontrole na een calamiteit

Natuurlijk wilt u als opdrachtgever de absolute zekerheid dat een gebied of gebouw na een calamiteit weer…

Lees meer

Lucht- en stofmetingen gevaarlijke stoffen

We spreken van een milieucalamiteit als er gevaarlijke stoffen vrijkomen, die mogelijk een risico opleveren…

Lees meer

Gerelateerde referenties