Calamiteitenmanagement

Snel, daadkrachtig en deskundig handelen: daar draait het om bij een milieucalamiteit, zoals een asbestbrand. Voor de veiligheid van bewoners en omwonenden. Voor het milieu. Of voor de continuïteit van uw bedrijfsproces. SGS Search is 24/7 te bereiken op +31 (0)88 - 214 66 00 voor calamiteitenmanagement en -onderzoek en om direct inzicht te geven in de feiten.

Milieukundig onderzoek

In het geval van een calamiteit kunnen de lucht, de bodem of het water in de omgeving verontreinigd raken. Om de veiligheid van het milieu én omwonenden te waarborgen, is het belangrijk om milieukundig onderzoek uit te voeren. Een onafhankelijk onderzoek wijst uit hoe ernstig de verontreiniging is, over welk oppervlak deze zich heeft verspreid en hoe de schade aan de lucht, de bodem en de grond het beste te beperken en op te lossen is.

Ondersteuning crisisteams

Aansturing crisisteams

Het calamiteitenmanagement van SGS Search gaat echter verder dan alleen milieukundig onderzoek. Ook de aansturing van de crisisteams is van groot belang in het geval van een calamiteit. De ervaren projectleiders van SGS Search hebben in de loop der jaren veel ervaring opgedaan en zijn in staat crisisteams doeltreffend met raad en daad bij te staan. Dat hebben ze onder meer aangetoond bij de vuurwerkramp in Enschede, de brand bij Chemiepack in Moerdijk en de asbestbrand in Roermond.

Goede communicatie op het goede moment

Ten slotte is communicatie in crisissituaties vaak van cruciaal belang. De juiste informatie moet op het juiste tijdstip voorhanden zijn en de juiste personen bereiken. Dat geldt voor de informatie over het onderzoek bij incidenten en calamiteiten, maar ook voor de communicatie tussen de diverse hulpdiensten en het bevoegd gezag. Ook de communicatie met omwonenden, de eigen medewerkers van een organisatie, hun familieleden en de pers mag geen aanleiding zijn voor onnodige onrust. Onze specialisten kunnen de onderzoeksresultaten vertalen in voor iedereen begrijpelijke, eenduidige taal. Desgevraagd fungeren zij zelf als aanspreekpunt voor de communicatie en bereiden zij de persconferenties voor.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan