Blootstellingsonderzoek

Als er gevaarlijke stoffen in het spel zijn zoals asbest, kwartsstof, chroom-6 en andere zware metalen, geven blootstellingsmetingen (ook wel blootstellingsonderzoek) inzicht in de daadwerkelijke risico’s voor mens en milieu. SGS Search maakt daarbij gebruik van verschillende onderzoeksmethoden en onderzoeksmiddelen, zoals monitoring, luchtmetingen (conform NEN 689) en indicatief onderzoek met sensoren. Met de uitkomsten van deze blootstellingsonderzoeken en blootstellingsmetingen kunnen we u adviseren over eventuele beheersmaatregelen Wilt u weten hoe we dat doen? Kijk hieronder.