Ons verhaal

SGS Search bestaat sinds 1994 en heeft vanaf de eerste dag geen moment stilgestaan. Groei was en blijft de ambitie, maar wel altijd met behoud van onze missie.

Kansen pakken

Al een jaar na de start als laboratorium, beschikte SGS Search over een eigen adviesbureau op het gebied van kwaliteitszorg én een eigen opleidingsinstituut: het delen van de brede kennis die bij SGS Search aanwezig is, is sindsdien één van de speerpunten. Daar bleef het niet bij. Enkele jaren later werd het ingenieursbureau opgericht en is de verbreding van het dienstenpakket verder doorgezet. SGS Search ziet continu kansen en groeit uit tot een multidisciplinair internationaal opererend bedrijf met ruim 300 medewerkers, werkzaam vanuit verschillende locaties in Nederland. Inmiddels bestaat SGS Search uit drie bedrijven, elk met zijn specifieke specialiteit, vaardigheden en bijbehorende erkenningen.

Niet meer maar beter

 

Sinds juli 2014 is SGS Search onderdeel van SGS, wereldwijd marktleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering. Met de krachtenbundeling is SGS Search klaar voor de toekomst. Klaar om nog meer van toegevoegde waarde te zijn voor klanten. Niet op zoek naar meer, maar naar beter. SGS Search blijft onder SGS zijn eigenheid behouden en opereert onafhankelijk. We blijven werken zoals u van ons gewend bent. 

"Aandacht voor milieu en arbeidsomstandigheden, respect voor de mens en zijn omgeving, maatschappelijk verantwoord ondernemen en geïnspireerd leiderschap leggen de basis voor de toekomst. Bereidheid tot samenwerking, creativiteit en innovatie, in combinatie met verantwoordelijkheidsbesef op elk niveau van de samenleving, vormen de sleutels tot succes." 

Anne-Marie Rakhorst
, oprichtster en oud-directrice SGS Search