Brandveiligheidsonderzoek en -advies

Voor brandveiligheidsvraagstukken kunt u terecht bij SGS Floriaan: hét toonaangevende expertisecentrum brandveiligheid voor de gebouwde omgeving. SGS Floriaan is onderdeel van SGS Search en ondersteunt u op organisatorisch, bouwkundig en installatietechnisch gebied. Via onderstaande links komt u direct op de website van SGS Floriaan.

Brandveiligheids-inspecties

In overleg stemmen wij de diepgang van de inspectie met u af. Of het nu gaat om een quickscan of een uitgebreide inspectie.

Bekijk alle diensten

Integrale brandveiligheid

Integrale afstemming is noodzakelijk om tot een acceptabel en compleet pakket van brandbeveiligingsvoorzieningen te komen.

Bekijk alle diensten

Brandbeveiligings-systemen

Bij de brandveiligheid van een gebouw spelen brandbeveiligingsinstallaties, zoals brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties, een belangrijke rol.

Bekijk alle diensten

Organisatorische brandveiligheid

Ondanks alle maatregelen, blijft het risico dat er brand ontstaat. In dat geval wilt u de veiligheid van uw gebouw en haar gebruikers goed organiseren.

Bekijk alle diensten

Brandveiligheid en gevaarlijke stoffen

Brandveiligheid en gevaarlijke stoffen zijn sterk met elkaar verweven, zeker wanneer deze giftig, brandbaar, corrosief of explosiegevaarlijk zijn.

Bekijk alle diensten

Gelijkwaardigheids-onderzoeken

Wetgeving staat het toe om veiligheid anders in te vullen mits het brandbeveiligingsconcept minimaal hetzelfde veiligheidsniveau beoogt.

Bekijk alle diensten