Referenties milieu

Hoe schoon is ons leefmilieu (nog)? Dat vroegen verschillende opdrachtgevers zich af. Search hielp hen met metingen in lucht, bodem en water. Soms na een calamiteit of incident, soms om een beeld te schetsen van het dagelijks leefklimaat. Met beproefde methoden onderzochten we de feiten als het gaat om bijvoorbeeld dioxine, PCB’s, roet en asbest. Informatie die inzicht geeft in eventuele verontreiniging en hoe we deze zo goed mogelijk op kunnen lossen.

Milieueisen voor tien Europese productiesites Philips gaan verder dan compliance

Philips heeft ambitieuze mileudoelstellingen voor 2020. Zo wil het bedrijf in 2020 carbon neutraal zijn. Dan…

Lees meer