Referenties milieu

Hoe schoon is ons leefmilieu (nog)? Dat vroegen verschillende opdrachtgevers zich af. SGS Search hielp hen met metingen in lucht, bodem en water. Soms na een calamiteit of incident, soms om een beeld te schetsen van het dagelijks leefklimaat. Met beproefde methoden onderzochten we de feiten als het gaat om bijvoorbeeld dioxine, PCB’s, roet en asbest. Informatie die inzicht geeft in eventuele verontreiniging en hoe we deze zo goed mogelijk op kunnen lossen.

SGS InsectScan op groene daken en wanden van Mobilane

Meer groen in onze stedelijke omgeving is cruciaal voor de biodiversiteit. Daarom is SGS een duurzame samenwerking…

Lees meer

Amsterdam UMC - Voortrekker bij chroom-6

Amsterdam UMC, ontstaan na het samengaan van AMC en VUmc, is een enorm complex op twee locaties. Hier komen…

Lees meer

Chroom-6-onderzoek in een werkende machine

Rijkswaterstaat is bezig met een omvangrijk bruggenproject. Hiermee wil het ministerie zijn bouwwerken klaarstomen…

Lees meer

De Alliantie en SGS Search: samen pakken we gevaarlijke stoffen aan

Als woningcorporatie met een enorm bezit is het versnellen van mutaties en het voorkomen van leegstand dagelijkse…

Lees meer

Flexibiliteit en meedenken bij IHM-inspecties voor Danser van Gent Shipping

Voldoen aan de uitgebreide IHM- regelgeving is binnen de maritieme wereld best een opgave. Maar veilig werken…

Lees meer

Onderzoek naar gevaarlijke stoffen voor nieuwe geluidswanden

Nieuwe geluidswanden bij snelwegen door heel Nederland; een hele uitdaging. Geonius werd door Rijkswaterstaat…

Lees meer

Milieueisen voor tien Europese productiesites Philips gaan verder dan compliance

Philips heeft ambitieuze mileudoelstellingen voor 2020. Zo wil het bedrijf in 2020 carbon neutraal zijn. Dan…

Lees meer

Altijd voorbereid op verontreinigde grond

Van water- of gasleiding tot windmolen: aannemingsbedrijf Van den Heuvel werkt aan onder- en bovengrondse…

Lees meer

Verkennend bodemonderzoek Veiling Bleiswijk

De bloemenveiling van Bleiswijk verhuisde de veilactiviteiten van Flora Holland naar Naaldwijk. Het gebouw…

Lees meer