Referenties milieu

Hoe schoon is ons leefmilieu (nog)? Dat vroegen verschillende opdrachtgevers zich af. SGS Search hielp hen met metingen in lucht, bodem en water. Soms na een calamiteit of incident, soms om een beeld te schetsen van het dagelijks leefklimaat. Met beproefde methoden onderzochten we de feiten als het gaat om bijvoorbeeld dioxine, PCB’s, roet en asbest. Informatie die inzicht geeft in eventuele verontreiniging en hoe we deze zo goed mogelijk op kunnen lossen.

De Alliantie en SGS Search: samen pakken we gevaarlijke stoffen aan

Als woningcorporatie met een enorm bezit is het versnellen van mutaties en het voorkomen van leegstand dagelijkse…

Lees meer

Flexibiliteit en meedenken bij IHM-inspecties voor Danser van Gent Shipping

Voldoen aan de uitgebreide IHM- regelgeving is binnen de maritieme wereld best een opgave. Maar veilig werken…

Lees meer

Onderzoek naar gevaarlijke stoffen voor nieuwe geluidswanden

Nieuwe geluidswanden bij snelwegen door heel Nederland; een hele uitdaging. Geonius werd door Rijkswaterstaat…

Lees meer

Milieueisen voor tien Europese productiesites Philips gaan verder dan compliance

Philips heeft ambitieuze mileudoelstellingen voor 2020. Zo wil het bedrijf in 2020 carbon neutraal zijn. Dan…

Lees meer

Altijd voorbereid op verontreinigde grond

Van water- of gasleiding tot windmolen: aannemingsbedrijf Van den Heuvel werkt aan onder- en bovengrondse…

Lees meer

Verkennend bodemonderzoek Veiling Bleiswijk

De bloemenveiling van Bleiswijk verhuisde de veilactiviteiten van Flora Holland naar Naaldwijk. Het gebouw…

Lees meer

Veilig werken aan glasvezel

‘De kracht zit in de voorbereiding,’ weet Jules van Dam, projectmanager FTTH bij SPIE. Als hoofdaannemer is…

Lees meer

Chemie-Pack: Beperkt verlies

Een grote brand bij chemisch bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk veroorzaakte veel schade en opschudding. Door…

Lees meer

Brand Moerdijk

De grote brand bij het chemische bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk richtte flinke schade aan. Een team van schade-experts…

Lees meer