Erkenningen

Het werk dat we voor u doen is vaak specialistisch en gebonden aan wetten en regels. Zelf controleren we scherp op de kwaliteit van onze dienstverlening. We werken op een manier die aan de vastgelegde eisen voldoet en tegelijk volledig aansluit bij de wensen van de opdrachtgever. U merkt daarom dat we altijd snel en efficiënt werken.

Voor een aantal van onze bedrijven geldt dat zij specifieke erkenningen nodig hebben om het werk uit te voeren. SGS Search heeft deze erkenningen en wordt regelmatig getoetst.

SGS Search laboratorium

SGS Search Laboratorium B.V. heeft een VCA** certificaat en is geaccrediteerd als inspectie-instelling (ISO17020 registratienummer I137) en als testlaboratorium (ISO17025 registratienummer L238) door de Raad voor Accreditatie (RvA). Bij de accountverantwoordelijke kunt u meer informatie krijgen over deze en/of de andere certificaten en erkenningen.

SGS Search Ingenieursbureau

SGS Search Ingenieursbureau B.V. heeft diverse vakinhoudelijke certificaten en erkenningen zoals bijvoorbeeld een ISO9001 certificaat en een VCA** certificaat. Bij de accountverantwoordelijke kunt u meer informatie krijgen over deze en/of de andere certificaten en erkenningen.