Erkenningen

Het werk dat we voor u doen is vaak specialistisch en gebonden aan wetten en regels. Zelf controleren we scherp op de kwaliteit van onze dienstverlening. We werken op een manier die aan de vastgelegde eisen voldoet en tegelijk volledig aansluit bij de wensen van de opdrachtgever. U merkt daarom dat we altijd snel en efficiënt werken.

Voor een aantal van onze bedrijven geldt dat zij specifieke erkenningen nodig hebben om het werk uit te voeren. SGS Search heeft deze erkenningen en wordt regelmatig getoetst.

SGS Search Laboratorium en SGS Search Ingenieursbureau beschikken beiden over een CO2 Prestatieladder certificaat. 

SGS Search laboratorium

SGS Search Laboratorium BV beschikt over de volgende certificeringen/erkenningen;

- VCA** 
- ISO17020 
- ISO17025 
- Erkenning door het OVAM voor het pakket A7-Asbest

SGS Search Ingenieursbureau

SGS Search Ingenieursbureau BV beschikt over de volgende certificeringen/erkenningen: 

- NEN-EN-ISO 9001 
- VCA** 
- Procescertificaat asbestinventarisaties
- BRL1000, BRL2000, BRL2100 en BRL6000 
- BRL9500-W, BRL9500-U, BRL9500-02, BRL9500-04
- RICS
- EPA 
- WELL
- BREEAM
- GPR
- GRESB
- IHM