Veilig werken en verblijven

Het veiligheidsbewustzijn in onze werk- en leefomgeving neemt toe waardoor er steeds meer oog is voor het creëren en behouden van een veilige woon-, werk en verblijfsomgeving.

Asbestinspecties, -onderzoek en -advies

Onderzoek naar gevaarlijke stoffen

SGS Search draagt graag zijn steentje bij aan een veilige werk- en leefomgeving.…

Lees meer
Lucht- en stofmetingen gevaarlijke stoffen

Blootstellingsonderzoek

Als er gevaarlijke stoffen in het spel zijn zoals asbest, kwartsstof, chroom-6 en…

Lees meer

 

Gebouwfuncties

Gebouwen hebben heel veel functies, vaak tegelijk, en groeien mee met de behoeften en eisen van de samenleving. En de eisen die aan gebouwen worden gesteld veranderen continu. Het gaat al lang niet meer alleen om schoon, constructief in orde en veilig, maar ook over duurzaam omgaan met energie, gebruik van gezonde en duurzame materialen, circulariteit en welzijn.

Wet- en regelgeving

Omgaan met al deze eisen of overzicht houden is niet eenvoudig. Er zijn heel veel zaken om rekening mee te houden. Denk daarbij aan wet- en regelgeving die betrekking heeft op een gebouw zoals bouwvoorschriften en besluit bouwwerken leefomgeving (bbl). Er zijn ook duurzaamheidseisen, zoals verplichte energie labels of veiligheidseisen bijvoorbeeld op het vlak van gevaarlijke stoffen en brandveiligheid. En er zijn meerdere normen en certificeringen die eisen stellen op het gebied van welzijn en comfort. Wanneer u werkzaamheden laat uitvoeren moet u bovendien rekening houden met milieuvoorschriften en Arbowetgeving.

Feiten

Met eigen professionals (inspecteurs en adviseurs en vakspecialisten) en tientallen jaren ervaring zijn we specialist in veilig werken én verblijven. We inspecteren en adviseren dagelijks een grote groep opdrachtgevers, waaronder vastgoedeigenaren, aannemers, overheidsinstanties, woningcorporaties en de industrie. We verzamelen feiten en vertalen deze in rapporten die inzicht geven. We volgen nieuwe ontwikkeling op de voet en zorgen voor een aanpak op maat.
 

 
 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan