Toekomstbestendig vastgoed

Toekomstbestendig vastgoed is vastgoed dat nu én in de toekomst voldoet aan de wettelijke vereisten en inspeelt op veranderende gebruikswensen. Het is waardevast op de langere termijn en levert een positieve bijdrage aan het welzijn van de gebruiker.

Flexibiliteit

Toekomstbestendigheid draait dus om het vermogen om te anticiperen en acteren op steeds veranderende behoeften en uitdagingen. Een gebouw dient tijdig te voldoen aan huidige en toekomstige regelgeving op thema’s als veiligheid, duurzaamheid en energie. Daarnaast gaat het om flexibel denken en bouwen om gebouwen aanpasbaar te krijgen aan de snel veranderende gebruikerswensen.

Een aantrekkelijk gebouw

Gedreven door wetgeving, maar zeker ook vanuit eigen overtuiging is de vastgoedsector bezig om Environmental, Social en Governance (ESG) beleid op te stellen, er invulling aan te geven en er over te rapporteren. ESG omvat uiteenlopende thema’s aan de hand waarvan invulling gegeven kan worden aan toekomstbestendigheid. Een gebouw met een sterke ESG-score is beter uitgerust- voor de toekomst: het heeft een hogere marktwaarde, lagere exploitatiekosten en is ook aantrekkelijker voor huurders.

Pragmatisch

SGS Search helpt vastgoedeigenaren en -beheerders om invulling te geven aan hun ESG-strategie en doelstellingen. Verwacht van ons geen theoretische verhandelingen, maar concrete verbeteringen die een meetbare bijdrage leveren aan duurzaamheid op assetniveau. Dit doen wij door middel van inspecties, validatie, projectmanagement en monitoring, in alle levenscyclusfasen van het vastgoed: aan- en verkoop, gebruik, transitie en sloop.Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan