Omgeving en biodiversiteit

Wereldwijd groeit het besef dat we onze bebouwde omgeving meer in evenwicht moeten brengen met het belang van de natuurlijke omgeving. Het verbeteren van de biodiversiteit, de diversiteit aan soorten, is daarbij essentieel.

Gezonde leefomgeving

Thema’s als circulair gebruik van bouwmaterialen, beperking van CO2-uitstoot, een gezonde bodem en natuurinclusief bouwen vinden hun plek en wet- en regelgeving komen steeds hoger op de agenda. Gedreven door wettelijke verplichtingen en eigen overtuiging zijn overheden, organisaties en bedrijven in toenemende mate bezig met behoud en herstel van de leefomgeving. 

Meetbaarheid

Steeds meer organisaties nemen het beschermen van de omgeving en het verbeteren van biodiversiteit als doelstelling op in hun Environmental, Social and Governance (ESG) beleid. Zij gaan concreet aan de slag met het meetbaar maken, en verbeteren van hun impact. Wij zijn van mening dat dit naar de toekomst toe steeds belangrijker gaat worden. Zo zal bijvoorbeeld de nieuwe rapportageplicht over duurzaamheid (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) gaan eisen dat steeds meer organisaties inzicht geven in hun duurzaamheidsbeleid en -prestaties. Het rapporteren over uw impact op de leefomgeving hoort daar bij.

Impact

SGS Search helpt u om uw weg te vinden in de nieuwste wet- en regelgeving. Via inspecties, validatie, projectmanagement en monitoring brengen we uw impact feitelijk in kaart. Uiteraard adviseren we u graag hoe deze verder te verbeteren.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan