Gemeente Amsterdam beoordeelt bouwprojecten op circulariteit

Hoeveel procent van het bouwmateriaal is geschikt voor hergebruik? Kan de hoeveelheid afval omlaag worden gebracht? En in hoeverre kan het gebouw aangepast worden in de toekomst? Met behulp van deze en meer vragen gaat de gemeente Amsterdam de circulariteit van bouwprojecten beoordelen bij de uitgifte van grond. SGS Search en Metabolic ontwikkelen een roadmap als beoordelingsinstrument voor de gemeente.

Objectieve scoringsmethode

De ontwikkeling van de roadmap is inmiddels in volle gang. Op basis van een aantal thema’s, zoals materiaalgebruik, afval, energie en aanpassingsvermogen, worden indicatoren opgesteld. De scorelijst wordt bij het beoordelen van aanbestedingen gebruikt om te toetsen hoe circulair het te ontwikkelen bouwproject is. De roadmap wordt getoetst in de markt, om te bekijken of het ook haalbaar is in de praktijk. Er wordt gewerkt aan drie pilotprojecten, waarin de roadmap voor het eerst wordt ingezet.

Circulaire economie Amsterdam

Trendsetter voor andere gemeenten

Amsterdam is de eerste gemeente die circulariteit opneemt in aanbestedingen. Kees Faes, Senior Projectmanager bij SGS Search: ‘Hiermee is de gemeente Amsterdam echt een koploper. Eerder werd de Green Deal Cirkelstad Amsterdam al gesloten; met deze maatregel gaan ze weer een stapje verder richting een circulaire stad. We hopen dat ze hiermee een voorbeeld zijn voor andere steden.’