Sloop monumentale brug bij Itteren vraagt om strakke voorbereiding

Klant: Wagemaker

Een oude monumentale brug vervangen is geen eenvoudige klus. Een goede voorbereiding is letterlijk het halve werk. De sterke eigenschappen van asbest en chroom-6 zijn de reden waarom deze gevaarlijke stoffen vaak worden aangetroffen op dit soort plekken. En dus is al op voorhand duidelijk dat de inventarisatie naar asbest, chroom-6 en andere zware metalen noodzakelijk is voor aanvang van de sloopwerkzaamheden.  

Wagemaker is een technisch gespecialiseerd ingenieurs- en adviesbureau op het gebied van infrastructuur. Of het nu gaat om nieuwbouw of bestaande bouw, Wagemaker werkt elke dag aan een duurzame infrastructuur. Via een aanbesteding kregen ze van Rijkswaterstaat (RWS) opdracht voor de contractvoorbereiding om de oude brug bij Itteren te vervangen, waarbij materiaalonderzoek naar de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen niet mocht ontbreken.

Materiaalonderzoek

De oude monumentale brug is niet meer toekomstbestendig, vertelt Ronald Weber, Senior Projectleider bij Wagemaker: ‘De gemeente en RWS hebben op de brug éénrichtingsverkeer met een verkeersregelinstallatie ingesteld als levensduur verlengende maatregel. Zo kan verkeer er veilig overheen. Er moet een nieuwe brug komen en vervolgens moeten we de oude demonteren en afvoeren. Om goed in beeld te brengen hoe de brug is opgebouwd, was materiaalonderzoek nodig. Welke gevaarlijke stoffen zitten er in de brug? Er is in al die jaren veel gerepareerd en vervangen, maar wat zit er precies in de verschillende lagen coating?’

Goede voorbereiding

Voor dat materiaalonderzoek kwam Weber via een collega bij SGS Search terecht. Na de projectuitvraag ontving hij een offerte van Wouter Verhagen, Adviseur gevaarlijke stoffen: ‘We werden gevraagd voor een onderzoek naar gevaarlijke stoffen bij de oude brug. Denk aan asbest, chroom-6, PAK’s en andere zware metalen. Ronald en ik zijn samen met RWS om de tafel gegaan om tot een goede voorbereiding en uitvoering te komen. We wilden alles vooraf goed afstemmen, met elkaar is dat gelukt.’

Veiligheid voorop

Tijdens de voorgesprekken werd al snel de grootste uitdaging duidelijk, vertelt Weber: ‘We hadden voorzien dat we iets moesten doen voor delen van de brug die lastiger bereikbaar zijn. Zeker nadat tijdens de intake met RWS duidelijk werd dat ook de onderkant van de brug onderzocht moest worden. Dat is bij deze brug enorm lastig. Wouter is toen met een specialist van RWS in gesprek gegaan om het naar tevredenheid op te lossen.’

Een mooi project

Verhagen: ‘Veilig alle elementen bereiken was even lastig, maar we hebben het met een representatieve proef en een lange ladder uiteindelijk opgelost. Ook was er een Minder-Hinder-plan, omdat we de scheepsvaart niet wilden hinderen en dat is gelukt. We waren uiteindelijk één lange dag ter plekke, waarop we asbest- en materiaalonderzoek hebben uitgevoerd. Daarna hebben we een rapportage ingediend met advies voor de sanering. De realisatie-aannemer ontvangt dit rapport bij het contract. Het was een mooi project, met erg prettige samenwerkingen.’

Goede voorbereiding is het halve werk

Ook Weber uit zijn tevredenheid: ‘Wouter en zijn collega Jeroen hebben direct vanaf de intake hun expertise getoond en hadden de zaken goed op orde. De hele voorbereiding nam uiteindelijk veel meer tijd in beslag dan het onderzoek zelf. Het was echt maatwerk, wat we terugzagen in het voorwerk, de geschreven plannen en het onderzoeksvoorstel. Dat scheelt veel tijd en meerwerk op de onderzoeksdagen zelf. De eindrapportage werd na het indienen vervolgens zonder opmerkingen van de specialisten van RWS meteen geaccepteerd. Een goede werkwijze voor de toekomst.’

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan