Sloop energiecentrale: samenwerken over de grens

Klant: Engie/Tractebel

Op 31 augustus 2020 produceerde de biomassacentrale in Les Awirs (BE) haar laatste kWh. De centrale van Engie werd in gebruik genomen in 1951 en werkte aanvankelijk nog op steenkool. Na maanden van voorbereiding start de drie jaar durende ontmanteling in april 2021. De experts van SGS werden door Tractebel, onderdeel van Engie, ingeschakeld voor voorbereiding van de asbestsanering en de sloop.

De elektriciteitscentrale is met de drie schoorstenen van 150 meter hoog prominent aanwezig in het straatbeeld van het industriegebied van Luik. Sinds 2005 leverde de centrale een biomassa-eenheid van 75MW, de grootste in Wallonië. Hiermee werd het verbruik van 160.000 gezinnen gedekt.

Les Awirs

Projectvoorbereiding asbestsanering

De voorbereiding van complexe sloopsaneringsprojecten van deze omvang vraagt om een heldere en specifieke aanpak. Projectmanager Rudy Hellings van SGS vertelt: ‘Bij de sloop van zo’n centrale is onderzoek naar gevaarlijke stoffen noodzakelijk. Daarbij moeten alle activiteiten nauwgezet worden aangestuurd, gecontroleerd en gecoördineerd. Daar komt ontzettend veel bij kijken. Bijvoorbeeld het contact onderhouden met de opdrachtgever en alle overige bij de onderzoeken betrokken partijen, het opstellen van kostenramingen van de sanering en de sloopwerkzaamheden, de veldwerkzaamheden uitzetten, veiligheidsaspecten en meer. We zijn begonnen met asbestonderzoek van de gehele centrale en later kwam daar ook chroom-6-onderzoek bij.’

Belgische SGS-collega’s ingeschakeld

Om het werk in België uit te mogen voeren, moet worden voldaan aan de plaatselijke wet- en regelgeving. ‘Voor asbestonderzoek is een Belgisch certificaat vereist. Hiervoor hebben we onze SGS-collega’s in België ingeschakeld. Samen met de Nederlandse collega-inspecteurs hebben ze meer dan 400 monsters genomen. Deze moesten tijdig worden geanalyseerd en verwerkt in de rapportage door de collega’s in België. Samen is er heel goed en snel werk geleverd’, aldus Hellings.

Chroom-6-onderzoek

In een latere fase kwam ook het verzoek van Tractebel om de plant te onderzoeken op chroom-6. Hellings: ‘Chroom-6-onderzoeken vallen vooralsnog niet onder de Belgische certificatieverplichting en is door onze chroom-6-afdeling in Nederland uitgevoerd. Ook dit onderzoek kon binnen een korte tijd worden afgerond, door het gebruik van zogenaamde XRF-scanners waarmee we op locatie al direct zicht hebben in de aanwezigheid van chroom-6-houdende verf op onderdelen van de installatie.’

Hoog tempo

Voor de werkzaamheden op de enorme locatie werd in eerste instantie gerekend op drie maanden doorlooptijd, enkel voor het asbestonderzoek. Hellings: ‘Vanwege strikte deadlines hebben we het tempo flink opgeschroefd. Om dit te kunnen doen moesten we optimaal samenwerken en een goed gestructureerde planning volgen. Het is gelukt. Uiteindelijk hebben we het werk in ruim een maand opgeleverd.’

Tevredenheid na afloop

Johan Mellemans, Project Manager - URBAN - Rehabilitation of Industrial Sites Tractebel bij Engie, was na afloop erg tevreden over de werkzaamheden: ‘De professionele medewerkers van SGS hebben de taken goed en snel uitgevoerd. Ze waren op de juiste momenten aanwezig, met een goede, respectvolle houding naar ons als opdrachtgever en andere betrokkenen. Daarnaast adviseerde SGS ons meerdere malen voor asbestsanering en sloopwerkzaamheden.’

 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan