Onderzoek naar gevaarlijke stoffen voor nieuwe geluidswanden

Nieuwe geluidswanden bij snelwegen door heel Nederland; een hele uitdaging. Geonius werd door Rijkswaterstaat ingeschakeld voor conditionerend onderzoek als onderdeel van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Voor de klus hebben ze niet alle kennis en kunde in eigen huis. En dus komt de vraag: heeft SGS interesse om dag en nacht mee te werken aan het project?

Voor Geonius, een middelgrote interdisciplinaire dienstverlener op het gebied van ingenieursdiensten en veldonderzoek, ligt de expertise binnen de grond-, weg- en waterbouw en bouwsector. Voor de aanleg van nieuwe geluidschermen is de organisatie in opdracht van Rijkswaterstaat op maar liefst 160 locaties in heel Nederland bezig met voorbereidend onderzoek. Op sommige plaatsen was het al leeg, maar ook oude geluidswanden of andere objecten moeten plaatsmaken.

Geonius

foto: Geonius

Conditionerend onderzoek

Niels Geuijen, Projectleider milieu bij Geonius legt uit: ‘Wanneer bij geluidsoverlast door wegen het maximale aantal decibel wordt overschreden, moet Rijkswaterstaat maatregelen treffen. Maar het plaatsen van geluidschermen mag niet zomaar, hiervoor zijn veel conditionerende onderzoeken nodig. Van milieukundige-, geotechnische of flora- en fauna-onderzoek tot onderzoek naar leidingwerk, explosieven en gevaarlijke stoffen. Niet alle expertises kunnen we in eigen beheer uitvoeren, dus hebben we een aantal externe partijen ingeschakeld, waaronder SGS Search.’

Een oude bekende

In SGS Search vond Geonius een oude bekende, vertelt Geuijen: ’We hebben actief gezocht naar een organisatie voor het onderzoek naar gevaarlijke stoffen. Toen zagen we al snel dat SGS Search dit ook kan. In het verleden heb ik ze regelmatig benaderd voor laboratoriumanalyses voor bodemonderzoek. Eigenlijk altijd naar tevredenheid, dus dit was een makkelijke keuze.’

Onderzoek naar gevaarlijke stoffen

Bas Lanters, Projectleider Chroom-6 bij SGS Search vertelt: ‘Wij zijn ingeschakeld om 62 locaties waar objecten staan die verwijderd of gerenoveerd worden, te onderzoeken op asbest, chroom-6, PAK en andere zware metalen. Denk aan verdeelkasten, hekwerken of gecoate verbindingsstukken van oude geluidswanden. Een mooie klus voor langere tijd, dag en nacht.’

Strakke deadlines

Op locatie zijn regelmatig verschillende partijen aanwezig, maar dat verloopt erg goed, aldus Geuijen: ‘Wij zijn zelf sowieso op alle locaties altijd aanwezig. Maar vaak zijn hier verschillende disciplines te vinden, ook vanuit externe partijen. We werken graag met een vaste groep mensen, waardoor iedereen steeds beter op elkaar ingespeeld raakt, dat is erg prettig. Het werk is niet altijd ingewikkeld, maar de deadlines zijn strak. Maar dat komt goed, iedereen is inmiddels voldoende geïnstrueerd, het loopt als een trein.’

Open communiceren

De samenwerking verloopt erg goed, aldus Lanters. ‘Soms een klein obstakel, omdat we niet altijd toegang hebben tot de installatiekasten om een asbestinventarisatie te doen. Maar er wordt zoveel mogelijk meegedacht en al het mogelijke gedaan om ons binnen te krijgen. We worden goed op de hoogte gehouden middels een wekelijkse update en een tweewekelijks overleg. De communicatie is open en prettig.’