NEC in Nijmegen

Het voetbalstadion van NEC in Nijmegen werd enige tijd geleden getroffen door een grote brand.

De brand ontstond in de centrale bar van de ontvangstruimte op de eerste verdieping, de zogenaamde Gaanderij. Door de sterke rookontwikkeling verspreidde de rook zich door het gebouw en konden roetdeeltjes neerslaan op allerlei oppervlakten.

Roet is een stof die ontstaat bij een onvolledige verbranding van koolstofhoudende brandstoffen. Dit kunnen vaste brandstoffen zijn zoals hout of steenkool, of vloeibare brandstoffen zoals olie. Neergeslagen roetdeeltjes zijn niet altijd met het oog te zien, maar kunnen nog wel zorgen voor geurhinder (brandlucht) in het gebouw. 

Aan SGS Search Ingenieursbureau B.V. werd gevraagd met spoed te onderzoeken in hoeverre de brand roetschade heeft veroorzaakt op plafondplaten en isolatiemateriaal in het gebouw. Het doel van het onderzoek was het in kaart brengen van de mate van verontreiniging en verspreiding van roet, zodat duidelijk werd welke delen gereinigd dan wel vervangen dienden te worden.

 Het roetonderzoek heeft bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Visuele inspectie;
  • Het nemen van kleefmonsters ten behoeve van de optische analyse;
  • Het nemen van kleefmonsters ten behoeve van de Scanning Elektronen Microscope (SEM);
  •  Het nemen van materiaalmonsters ten behoeve van de optische analyse;
  •  Interpretatie en rapportage van de resultaten.

Een dag na het uitvoeren van het onderzoek werden de eerste resultaten aangeleverd aan de opdrachtgever. Uit de resultaten kwam naar voren waar en in welke mate roet was neergeslagen in het gebouw. Aan de hand hiervan is mede bepaald hoe om te gaan met de verontreinigde delen van het gebouw.