Helmond wil bodemonderzoek op maat

‘Goed bodemonderzoek staat of valt bij goed vooronderzoek,’ aldus Jeroen Bos, beleidsmedewerker milieu van de gemeente Helmond. Daarom dat de gemeente de vinger stevig aan de pols houdt. SGS Search is een van de vier partijen met een raamovereenkomst voor uitvoerend bodemonderzoek en partijkeuringen.

‘SGS Search doet voor ons vaak bodemonderzoek in het kader van civiele werken, maar ook bij aan- en verkoop van percelen of een herontwikkeling van een locatie. De samenwerking verloopt daarbij heel goed,’ aldus Jeroen.  

Historisch vooronderzoek 

Kwalitatief bodemonderzoek, daar draait het allemaal om, geeft ook collega-beleidsmedewerker milieu Coen Verbakel aan. ‘Alles hangt af van het vooronderzoek dat je doet. Door een gedegen historisch vooronderzoek zie je bijvoorbeeld welke (verdachte) activiteiten er hebben plaatsgevonden op een locatie en of er al eerder grondverzet, bodemonderzoek en/of -sanering is uitgevoerd. Zo heb je al een eerste indruk van de bodemkwaliteit en weet je al met welke stoffen je te maken kunt krijgen. Je stelt dan een onderzoeksstrategie op die aansluit bij de kennis die je hebt van een locatie.’  

PFAS verontreiniging  

Veel van de bodemonderzoeken die we voor gemeente Helmond uitvoeren, richten zich ook op PFAS-verontreiniging. Jeroen: ‘PFAS heeft in Helmond veel aandacht. In Helmond is namelijk sprake van een bron van PFAS-verspreiding naar grond en grondwater. Daarom hebben we in delen van Helmond meer PFAS dan in andere dorpen en steden in Nederland. We hebben inmiddels veel kennis hierover opgebouwd. Die kennis delen we ook met SGS Search.’  

 Maatwerk

Coen: ‘Als het om specifieke stoffen gaat, zoals PFAS, is een onderzoek meestal niet standaard, maar echt maatwerk. Zeker als je een verontreiniging hebt die qua samenstelling net iets anders is.’ Bij vrijwel alle onderzoeken wordt de NEN5740-norm gehanteerd. ‘Maar,’ zo vertelt Coen, ‘een specifieke verontreiniging, vraagt ook om een specifieke aanpak. Dan ga je net wat anders om met het inzetten van monsters. De veldwerker is daarbij leidend voor de kwaliteit van de monstername. Hij is de ogen in het veld.´ 

Monsterstrategie  

Jeroen: ‘Vaak krijgt de veldwerker vooraf te horen waar hij boringen moet doen of asbestgaten moet graven. Dat is echter allemaal op kantoor bedacht. Ziet hij ergens op een bepaalde plek bijvoorbeeld een puinverharding zitten, waar geen boringen in gepland staan, dan moet hij dat terugkoppelen met de projectleider. ‘Coen: ‘Wij zien die grond niet dagelijks. Als de veldwerker iets ziet dat afwijkend of speciaal is, is het belangrijk dat hij dat goed weergeeft in de boorprofielen. Dat is voor de projectleider van SGS de basis om de analysestrategie te bepalen.’  

Erg tevreden   

Jeroen: ‘In de raamovereenkomst is afgesproken dat we na elk bodemonderzoek een beoordeling sturen.’ De gemeente Helmond beoordeelt de door SGS Search uitgevoerde bodemonderzoeken met een gemiddeld cijfer van 6,9. Jeroen: ‘Dat betekent dat we erg tevreden zijn, want we strooien echt niet met achten en negens. We hebben nu een stuk of negentien bodemonderzoeken achter de rug die door SGS Search zijn uitgevoerd. Dat was gewoon prima.’    

 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Bodem en waterbodemonderzoek

Veilig werken in de bodem start met een verkennend bodemonderzoek, conform NEN 5740. Dit onderzoek geeft inzicht…

Lees meer

Partijkeuring grond en baggerspecie

Volgens het Besluit bodemkwaliteit moet de grond of baggerspecie die u wilt toepassen voldoen aan een aantal…

Lees meer