De Alliantie en SGS Search: samen pakken we gevaarlijke stoffen aan

Als woningcorporatie met een enorm bezit is het versnellen van mutaties en het voorkomen van leegstand dagelijkse kost. De Alliantie is vooruitstrevend bezig met onderzoek om de veiligheid van bewoners en medewerkers te garanderen. In SGS Search vonden ze jaren geleden een ketenpartner om samen gevaarlijke stoffen te weren uit de woningen. Samen groeien door de jaren heen; een overzicht van deze mooie samenwerking.

Woningcorporatie De Alliantie bezit zo’n 60.000 woningen, waarvan ongeveer 90 procent sociale huur. De woningcorporatie heeft woningen in vitale wijken in de noordvleugel van de Randstad, waarvoor samenwerken, duurzaamheid en vooral een fijn thuis belangrijke pijlers zijn. Met zo’n 1500 mutaties per jaar zijn goede processen van groot belang; alles om zo min mogelijk overlast en vertraging te veroorzaken. Maar wel veilig natuurlijk!

De partner voor gevaarlijke stoffen

Al ruim 15 jaar is SGS Search ketenpartner van De Alliantie. Jan Kees Gijsbers, Adviseur Veiligheid bij De Alliantie, vertelt; ‘Voor ons is SGS Search al jarenlang dé adviseur wat betreft gevaarlijke stoffen. We wilden graag één partij waarbij we voor alles op het gebied van gevaarlijke stoffen terecht kunnen, zoals asbest, chroom-6, bodemverontreiniging en loden leidingen. Die vonden we in SGS Search. Zij ontzorgen ons wanneer het aankomt op onderhoudswerkzaamheden of mutaties.’

Stappen zetten en groeien

‘Met zo’n intensieve samenwerking raak je natuurlijk steeds beter op elkaar ingespeeld’, vertelt Gijsbers. ‘We zijn erg tevreden met SGS Search. We hebben alle processen en procedures op elkaar afgestemd en een bepaalde werkwijze ingeregeld. Op basis van een jaarlijkse evaluatie hebben we de samenwerking telkens weer bijgeschaafd. We hebben samen mooie stappen gezet en zijn enorm gegroeid.’

Vooroplopen en samenwerken

Bob Vijge, Commercieel Manager Gevaarlijke Stoffen bij SGS Search, vertelt: ‘De Alliantie is een enorm vooruitstrevende woningcorporatie. Ze lopen echt voorop met onderzoeken, hoe ze zaken vastleggen, processen verbeteren. Ze hebben een lange termijn visie, de veiligheid van bewoners en medewerkers staat op één. Ze kijken altijd naar wat ze tegenkomen en wat ze daarmee moeten doen. We helpen elkaar daarin waar mogelijk verder. Een hele prettige partij om mee samen te werken.’

Anticiperen op de actualiteit

Als woningcorporatie volgt De Alliantie de ontwikkelingen op de markt dan ook op de voet. Gijsbers: ‘We willen anticiperen op de actualiteit, niet achter de feiten aanlopen. Zo kwamen loden leidingen eind 2018 in het nieuws. Direct hebben we contact met SGS Search opgenomen, met de vraag om bij werkzaamheden in woningen ook meteen watermonsters te nemen. Snel schakelen en de onderzoeken combineren maakte het werk extra efficiënt. En zo kwamen zij bij ons voor chroom-6 bij schilderwerkzaamheden. Op deze manier zijn we samen enorm gegroeid.’