Chemie-Pack: Beperkt verlies

Een grote brand bij chemisch bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk veroorzaakte veel schade en opschudding. Door de enorme rookontwikkeling moesten bewoners in de regio binnen blijven, de A16 en A17 werden in het getroffen gebied afgesloten, internationale treinen werden omgeleid en het scheepvaartverkeer op het Hollands Diep stilgelegd.

Alle zeilen bijzetten

Op het industrieterrein waar de brand woedde lagen grote partijen brandbare en giftige stoffen opgeslagen. Zo’n 150 brandweerlieden waren in touw en Shell, met een vestiging in de directe omgeving, stelde bedrijfsbrandweerwagens ter beschikking. Het ministerie van Defensie stuurde crashtenders, ook wel blusreuzen genoemd. Het ministerie van Veiligheid en Justitie coördineerde de inzet van brandweer en hulpdiensten en de Onderzoeksraad voor Veiligheid van Pieter van Vollenhoven begon een onderzoek naar de oorzaak en de achtergrond van de brand. Omroep Brabant Radio en RT V Rijnmond informeerden gealarmeerde omwonenden.

Snel en adequaat inkaderen


De brand, met veel steekvlammen en 
explosies, sloeg over naar een vestiging van Wärtsilä, het Finse concern dat in Moerdijk onderdelen voor dieselmotoren bouwt. Op verzoek van de verzekeraars van Wärtsilä onderzocht SGS Search in hoeverre giftige PCB’s en dioxine op het afgebrande gebouw en op de daar aanwezige kostbare inventaris, zoals koper, staal en messing, van Wärtsilä waren terechtgekomen. Toen de verontreiniging snel en adequaat in kaart was gebracht, bleek dat slechts een klein deel van de inventaris onder speciale condities gereinigd en afgevoerd hoefde te worden. De rest van het gebouw en de opslag kon voor normale sloop en afhandeling worden vrijgegeven. Door deze aanpak bleven de kosten voor dit deel van de calamiteit aanzienlijk beperkt.

Gerelateerde referenties