Brand Moerdijk

De grote brand bij het chemische bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk richtte flinke schade aan. Een team van schade-experts schakelde SGS Search in om als onafhankelijk expert de milieutechnische schade aan een nabij gelegen complex te onderzoeken. Er werd ontleed in hoeverre er giftige stoffen terecht waren gekomen op het afgebrande gebouw en de kostbare goederen van Wärtsilä. Deze professionele aanpak biedt hen de juiste onderzoeksgegevens en dus houvast.

De vraag om de milieuschade in kaart te brengen en meteen advies te geven over oplossingen kwam niet uit de lucht vallen. SGS Search wordt vaak ingeschakeld als onafhankelijk specialist bij chemiebranden. De ruime ervaring en snelheid van handelen wordt door opdrachtgevers belangrijk gevonden. Bovendien is dit een zeer specialistisch vakgebied waarbij de opdrachtgever baat heeft bij kennis van ondermeer sloopmanagement en de afvoer van eventueel verontreinigde materialen.

Hoogwaardige producten

In de loods van Wärtsilä waren hoogwaardige producten en machineonderdelen opgeslagen. Het team van schade-experts wilde na de brand snel uitsluitsel: of en in welke mate zijn de giftige stoffen PCB en dioxine op het afgebrande gebouw van Wärtsilä en haar kostbare goederen terecht gekomen? En bovendien: hoe gaan we met deze verontreiniging om en beperken we de schade? Het schadeteam toonde zich tevreden met de nauwkeurige analyse en het daaruit voortvloeiende advies. Concreet werd vastgesteld welke voorzieningen genomen moeten worden om de sloop van het pand van Wärtsilä veilig te laten verlopen. Ook kwamen er oplossingen om een zo hoog mogelijke opbrengst te krijgen voor de goederen die in de loods staan.

Schadebeperking

De uiteindelijke verontreiniging viel mee. De gevaarlijke stoffen PCB en dioxine waren in beperkte mate aanwezig. Door gebruik te maken van ervaringen opgedaan bij een groot aantal incidenten is deze vaststelling met een beperkte onderzoeksinspanning gerealiseerd. Geen onnodig hoge onderzoekskosten dus, maar wel een duidelijk beeld waarmee het vervolgproces direct kon worden ingezet.