Winkelfondsen Duitsland Holland Immo Group

Holland Immo Group is een Top-10 aanbieder van besloten vastgoedfondsen voor particuliere beleggers. HIG initieert vastgoedfondsen in Nederland en in Duitsland. Tot nu toe werd voor 700 miljoen euro aan fondsen opgezet waarvan 200 miljoen in 36 Duitse winkelcentra voor dagelijkse boodschappen.

SGS Search Ingenieursbureau BV voerde in het kader van de acquisitie van de Duitse winkelcentra zowel Milieu- als Technische Due Diligences uit. Doel van deze opdrachten was om vast te stellen in hoeverre er op het gebied van bodemverontreiniging en bouwconstructie kosten en/of aansprakelijkheden bestonden die aan de voorgaande eigenaar toe te schrijven zijn. SGS Search Ingenieursbureau BV leverde voor alle locaties een Engelstalige rapportage aan. Hierin is een verwachting opgesteld omtrent de aanwezigheid en/of aard van mogelijke verontreinigingen. Ook is er voor verschillende percelen inzicht gegeven in de staat van het gebouw en de gebouwgebonden installaties. Er zijn bovendien meerjaren onderhoudsplannen opgesteld. De rapportages zijn gemaakt op basis van het door SGS Search Ingenieursbureau BV uitgevoerde onderzoek dat bestond uit locatie-inspecties, interviews en deskresearch.

SGS Search Ingenieursbureau BV is betrokken bij de Duitse acquisities door Holland Immo Group en is verheugd over het vertrouwen dat de opdrachtgever met deze jarenlange samenwerking laat blijken. Het internationale aspect en de grootschaligheid van de portefeuille maken de opdrachten zeer uitdagend.
Zoekt u meer informatie over Milieu- en Technische Due Diligences? Neem contact op met Bas van Erp. Voor meer informatie over Holland Immo Group, klik hier.