VSR over de noodzaak van binnenklimaatonderzoek

Kantoren en scholen zijn gebaat bij een goed binnenklimaat. Productieve medewerkers en oplettende leerlingen zijn hiervan het directe resultaat. Om uitsluitsel te geven over de kwaliteit van Nederlandse gebouwen schakelde Vereniging Schoonmaak Research (VSR) SGS Search in voor uitgebreid binnenklimaatonderzoek. “Er is op dit gebied in Nederland ontzettend veel vooruitgang te boeken”, stelt John Griep, directeur van VSR.

VSR liet SGS Search onderzoek doen naar het binnenklimaat in 40 Nederlandse gebouwen. John Griep: "Als researcher in de schoonmaakbranche is het onze verantwoordelijkheid om te laten zien waar schoonmaak het verschil maakt. Uit buitenlands onderzoek was al gebleken dat het binnenklimaat binnen kantoorgebouwen en scholen verre van optimaal was. Dat wilden we ook graag zelf ervaren. SGS Search was voor ons de aangewezen partij om dit onderzoek uit te voeren. Wij hebben nu concreet inzicht in de situatie en geven op basis hiervan landelijk voorlichting."

23% werkplekken ongezond

De cijfers uit de onderzoeken spreken voor zich. Bijna een kwart (23%) van de werkplekken blijkt ongezond. Een lage luchtvochtigheid in combinatie met een stoffige werkplek zorgt voor de meeste gezondheidsproblemen. Bij 88% van de werkplekken ligt de luchtvochtigheid onder de richtwaarde van 40 tot 50%. Ook het CO2-gehalte is niet overal op peil. "In 2014 zijn wat dat betreft betere resultaten geboekt dan in 2012, maar bij een kwart van de werkplekken is dit nog steeds niet in orde", concludeert John Griep.

Verder valt op dat er veel losse spullen op en rond de werkplek liggen, waardoor een efficiënte schoonmaak niet mogelijk is. Ook kan er stofophoping plaatsvinden, met als gevolg meer schimmels en bacteriën op de werkplek.

VSR

Weg met de onnodige risico's

John Griep: "Ongezonde werk- en leeromgevingen brengen onnodige risico's met zich mee. Het positieve is dat de problemen vaak gemakkelijk te verhelpen zijn. Daarvoor is het belangrijk om te weten waar het qua binnenklimaat precies mis gaat."
Volgens de directeur is binnenklimaatonderzoek een ideale manier om snel en effectief de pijnpunten binnen een gebouw aan te wijzen. Het onderzoek bestaat uit een visuele inspectie (ventilatiemogelijkheden, staat van onderhoud en clean desk), de bepaling van temperatuur, luchtvochtigheid, fijnstofconcentratie en microbiologische kwaliteit.

Wilt u uw gebouw laten onderzoeken?

SGS Search is specialist in binnenklimaatonderzoeken binnen kantooromgevingen, op scholen en binnen de industrie. Al onze klanten ontvangen een heldere rapportage over het huidige binnenklimaat. Uiteraard kunt u ook rekenen op concreet advies over hoe het binnenklimaat (stapsgewijs en doelgericht) te verbeteren.