Hoogwaardig hergebruik: circulair delven in gebouwen

Het Rijksvastgoedbedrijf en provincie Gelderland zetten zich in voor een circulaire economie. ‘In overtollige panden willen we circulair delven’, aldus Maik Knuiman, strategisch adviseur van provincie Gelderland. ‘Het woord slopen gebruik ik bewust niet meer. We willen elementen, producten, materialen en stoffen zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken.’

Grondstoffen in kaart

Voor hoogwaardig hergebruik moet je eerst goed weten welke materialen je in je bezit hebt. Kees Faes, senior projectmanager bij SGS Search: ‘Daarom hebben we de grondstoffen in kaart gebracht van een voormalig kantoorgebouw van de provincie Gelderland en het voormalige Gelderse archief van het Rijksvastgoedbedrijf. We helpen ook bij de aanbesteding van de verkoop van de vrijkomende materialen.’

Volledige inventarisatie

‘SGS Search heeft een behoorlijk volledige inventarisatie gedaan’, vult Knuiman aan. ‘De informatie is daardoor goed bruikbaar voor de verschillende partijen in de keten. De één is geïnteresseerd in aantallen en lengtes, de ander in kuubs en kilo’s. Dat is allemaal inzichtelijk gemaakt.’

Markt in beweging zetten

Daarna is een strategie bepaald. Knuiman: ‘Per materiaal wordt gekeken wat nu de technische mogelijkheden zijn voor hoogwaardig hergebruik en waar we eigenlijk naar toe willen. We gaan nu de markt consulteren en kijken tot waar we partijen kunnen uitdagen. Hopelijk zetten we de markt zo in beweging. We willen geen traditionele opdrachtgever zijn, maar zoeken naar innovaties die de circulaire bouweconomie verder brengen. Met de marktconsultatie tasten we af wat er mogelijk is, daarna bepalen we de aanbestedings- en contractvormen. Daarbij denken we aan een innovatiepartnerschap.’

Leerproces

Het stimuleren van een circulaire economie en hoogwaardig hergebruik is voor het rijk en de provincie projectoverstijgend. ‘De circulaire doelen zijn hier belangrijker dan de projectdoelen. We willen hierin investeren, maar er zijn ook praktische randvoorwaarden. Uiteindelijk moeten we verder. Als we niet zo ver komen als we hopen, dan is dat een leerproces op zich. Wij zijn zeer benieuwd welke partijen samen stappen willen zetten om de bouwketen verder te sluiten.’

Dit artikel is afkomstig uit de brochure de vier levensfases van uw gebouw.

Gerelateerde diensten

LCA - levenscyclusanalyse van product en dienst

Met een levenscyclusanalyse (LCA) bepaalt u de milieubelasting van uw producten of diensten gedurende de hele…

Lees meer

Advies bij herbestemmen en renovatie

Herbestemmen biedt gouden kansen voor onze bestaande gebouwde omgeving. In Nederland staan miljoenen vierkante…

Lees meer

Projectmanagement circulair slopen

Het slopen van gebouwen lijkt per definitie niet duurzaam, maar dat is soms een onterechte aanname. Bij de…

Lees meer