Duurzame samenwerking bij periodieke gebouwinspecties

Voor gebouwinspecties van verschillende bedrijfsruimten sloot aannemer Heembouw jaren geleden een onderhoudsovereenkomst met SGS Search. Onderdeel van zo'n overeenkomst is het periodiek controleren van de conditie van een pand.

Conditiemeting volgens de NEN 2767

Fred Ketelaars, projectleider van klantgroep Bedrijfsruimten bij Heembouw: “Wij deden de periodieke inspecties eerder zelf. Maar om verder te professionaliseren en niet ons eigen vlees te keuren, wilden we deze conditiemeting volgens de NEN 2767 normering laten uitvoeren. Daarnaast geven genormeerde inspectiegegevens beleggers zekerheid over de conditie van de gebouwen en installaties.”

Conditiemeting nen 2767

Gebouwdata

De reperterende opdrachten leveren een schat aan gebouwdata op. Ketelaars: 'We krijgen niet alleen de officiële rapportages, maar ook losse data uit bijvoorbeeld het meerjarenonderhoudsplan. Die gegevens kunnen we bewerken of er verwachte indexeringen op loslaten om ze klantspecifieker te maken.' Barry Kanters, inspecteur van SGS Search, vult aan: 'Juist door periodieke inspecties is het onderhoudsniveau nauwlettend te volgen. We kunnen op tijd maatregelen nemen en onnodige kosten besparen.'

Waardevolle trends

'Samen zoeken we ook naar trends in de verzamelde gegevens. Onze afdeling heeft uitsluitend nieuwbouw bedrijfsruimten onder zijn hoede', aldus Ketelaars. “Als we genoeg gegevens verzamelen, kunnen we daar data uit halen over dit specifieke segment, zoals gemiddelde onderhoudskosten. Dat is voor zowel SGS Search als voor ons waardevolle informatie, omdat we hiermee snel kunnen schakelen met onze klanten. Een win-win situatie dus.”

Maximale toegevoegde waarde

'SGS Search komt regelmatig bij onze klanten over de vloer. Zij kennen de klant, het pand en hebben inzicht in het verloop van het onderhoud', sluit Ketelaars af. 'Dat zorgt voor een soepele samenwerking, met onze klanten én met ons. We hebben één vaste contactpersoon voor alle inspecties. Dat maakt het proces sneller, efficiënter en uiteindelijk goedkoper. Zo zorgt deze duurzame samenwerking ook voor een maximale toegevoegde waarde voor onze klant.'