Duurzame samenwerking Heembouw en SGS Search bij periodieke gebouwinspecties

SGS Search voert al jaren gebouwinspecties uit voor verschillende bedrijfsruimten van aannemer Heembouw. Deze duurzame samenwerking maakt het proces efficiënter, flexibeler en er is meer maatwerk mogelijk. Dat past helemaal in de Lean bouwen filosofie van Heembouw, waarin het creëren van klantwaarde en uitbannen van verspilling centraal staan.

Fred Ketelaars is als Projectleider van de klantgroep Bedrijfsruimten bij Heembouw verantwoordelijk voor alle verbouwingen, aanpassingen en onderhoudsovereenkomsten van de bedrijfspanden die zij turn-key realiseren. “Onderdeel van zo’n onderhoudsovereenkomst is het periodiek controleren van de conditie van een pand. Dat besteden wij al jaren uit aan SGS Search.” Bouwkundig adviseur Barry Kanters van SGS Search is hun vaste raadsman over vastgoedonderhoud en onderhoudskosten.

Conditiemeting nen 2767

Conditiemeting volgens de NEN 2767

“Heembouw deed de periodieke inspecties eerder zelf”, legt Ketelaars uit. “Maar om verder te professionaliseren en niet ons eigen vlees te keuren, vonden we het belangrijk om deze conditiemetingen volgens de NEN 2767 normering te doen. Genormeerde inspectiegegevens geven daarnaast ook beleggers zekerheid over de conditie van de gebouwen en installaties.”

Maatwerk

Een conditiemeting volgens NEN 2767 is een checklist waarmee de technische staat van een gebouw of bouwdeel wordt gemeten. SGS Search stelt aan de hand hiervan ook een Meerjaren Onderhoudsplan voor Heembouw op. Dat geeft in één oogopslag een beeld van de conditie en de onderhoudskosten van een pand.

De repeterende opdrachten maken meer maatwerk mogelijk. Ketelaars: “We krijgen niet alleen de officiële rapportages, maar ook losse data uit bijvoorbeeld het Meerjaren Onderhoudsplan. Die gegevens kunnen we bewerken of er verwachte indexeringen op loslaten om ze klantspecifieker te maken.” Kanters vult aan: “Juist door periodieke inspecties is het onderhoudsniveau nauwlettend te volgen. We kunnen op tijd maatregelen nemen en onnodige kosten besparen.”

Waardevolle trends

Heembouw en SGS Search zoeken ook samen naar trends in de verzamelde gegevens. “Onze afdeling heeft uitsluitend nieuwbouw bedrijfsruimten onder zijn hoede”, aldus Ketelaars. “Als we genoeg gegevens verzamelen, kunnen we daar data uit halen over dit specifieke segment, zoals gemiddelde onderhoudskosten. Dat is voor zowel SGS Search als voor ons waardevolle informatie, omdat we hiermee snel kunnen schakelen met onze klanten. Een win-win situatie dus.”

Maximale toegevoegde waarde

“SGS Search biedt meerdere diensten tegelijk aan”, gaat Kanters verder. “Op bouwkundig gebied, maar ook voor installaties en milieukundige vraagstukken. Dat maakt het proces nog efficiënter, met zo min mogelijk overlast voor de klant.”

“SGS Search komt regelmatig bij onze klanten over de vloer. Zij kennen de klant, het pand en hebben inzicht in het verloop van het onderhoud”, sluit Ketelaars af. “Dat zorgt voor een soepele samenwerking, met onze klanten én met ons. We hebben één vaste contactpersoon voor alle inspecties Je weet dus altijd wie je moet benaderen, wat je van elkaar kunt verwachten en hoe je zaken geregeld wilt hebben. Dat maakt het proces sneller, efficiënter en uiteindelijk goedkoper. Zo zorgt deze duurzame samenwerking ook voor een maximale toegevoegde waarde voor onze klant.”