Due diligence onderzoek The Bridge - Cording Real Estate Group

Cording Real Estate Group heeft kantoorgebouw The Bridge in Den Haag gekocht. SGS Search ondersteunde deze aankoop onder andere met een technisch due diligence onderzoek, een quickscan brandveiligheid en een historisch bodemonderzoek.

Het kantoorgebouw in het Beatrixkwartier is gekocht voor het Benelux Commercial Real Estate Fund, dat gericht is op beleggingen in kantoor- en winkelpanden. Het pand heeft twee gebouwdelen met een totaaloppervlak van circa 8.000 m2. Het bestaat uit twee parkeerlagen en zeven kantoorverdiepingen, verhuurd aan een gevarieerde mix van huurders.

Met een due diligence onderzoek heeft SGS Search de technische en milieukundige staat van het gebouw inzichtelijk gemaakt. Cording Real Estate Group kon hiermee een gefundeerde inschatting maken van de risico’s en kansen van de aankoop.

Tijdens een visuele bouwkundige en installatietechnische inspectie is de onderhoudsstaat van het complex en de gebouwgebonden installaties uitvoerig onderzocht. Ook is het technische onderhouds- en gebouwdossier op locatie en in de beschikbare dataroom grondig bekeken. Onze brandveiligheidsexpert stelde met een quickscan in korte tijd vast hoe het met de brandveiligheid van het gebouw gesteld is.

SGS Search legde alle bevindingen vast in een overzichtelijke rapportage met daarin ook de investeringsprognoses voor de eigenaar en de gebruikers. We vertaalden de kostenraming van de geconstateerde gebreken naar de te verwachten investeringen voor onderhoud of vervanging in het eerste jaar, en in de komende 10 jaar. Doordat we ook betrokken werden bij gesprekken met de (adviseurs van de) verkopende partij, konden we Cording Real Estate Group een integraal due diligence advies geven.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Technische due diligence (TDD)

Wat bepaalt de waarde van vastgoed? Een feitelijk inzicht in de kansen en risico’s van een gebouw, helpt vastgoedbeleggers…

Lees meer