Binnenklimaatonderzoek HAN, Nijmegen

HAN uit de brand geholpen door binnenklimaatonderzoek

De keus lag voor de hand: de afdeling Milieu van SGS Search had al eerder een binnenklimaatonderzoek voor Wolf uitgevoerd in een andere hogeschoolvestiging in Arnhem. 'Dat onderzoek is tot onze volle tevredenheid uitgevoerd', verzekert Erwin Wolf. 'Dus hebben we SGS Search gevraagd om ook de problemen in het Nijmeegse gebouw in kaart te brengen en aanbevelingen te doen om de problemen snel op te kunnen lossen.'

Aanpassingen en mutaties de oorzaak

De oorzaak van de problemen ín het gebouw aan de Kapittelweg bleek te liggen aan het feit dat er na de oplevering van de Nijmeegse vestiging drie jaar geleden enkele aanpassingen in het gebouwbeheer hadden plaatsgevonden. In dezelfde periode waren er mutaties aan de gebouwgebonden installaties uitgevoerd, waardoor er uiteindelijk binnenklimaatproblemen zijn ontstaan.

Binnenklimaatonderzoek HAN, Nijmegen  

Wolf: 'De problemen zijn voor ons in kaart gebracht en er is een lijst met aanbevelingen verstrekt. Aan de hand daarvan kunnen wij nu de binnenklimaatproblemen gaan aanpakken en voorgoed verhelpen. De rapportage was helder en overzichtelijk opgesteld, zoals ik gewend ben, want ook bij mijn vroegere werkgevers heb ik regelmatig met SGS Search te maken gehad. Onder andere voor asbestonderzoeken.'

Inmiddels heeft SGS Search van Wolf een vervolgopdracht gekregen om binnenklimaatmetingen te verrichten in een andere vestiging van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen waar ook problemen zijn gesignaleerd.

Vinger nauwlettend aan de pols

De afdeling Huisvesting van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bestaat uit een team van acht medewerkers dat onder leiding van Wolf verantwoordelijk is voor het onderhoud van de gebouwen en de gebouwgebonden installaties voor nieuwbouw, verbouw en renovatie. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is gehuisvest in 20 verschillende gebouwen, verdeeld over Arnhem en Nijmegen die onderdak bieden aan 30.000 studenten en 3.000 medewerkers. In totaal beslaan de gebouwen 140.000 vierkante meter. Ook staat er nieuwbouw op het programma. Dat gebouw moet het duurzaamste schoolgebouw in Nederland worden.

Wolf: 'Uiteraard kunnen wij het ons als onderwijsinstelling niet veroorloven dat er zich binnenklimaatproblemen in onze gebouwen voordoen die onze studenten en medewerkers hun gezondheid kunnen kosten.' Daarom houden Wolf en zijn team nauwlettend de vinger aan de pols. Zij laten direct onderzoeken en metingen uitvoeren zodra zij constateren of vermoeden dat het binnenklimaat van een van de HAN-gebouwen te wensen overlaat en daardoor een bedreiging voor de gezondheid kan vormen.