Ballast Nedam Development verwerft Rotterdam Building

Ballast Nedam Development heeft overeenstemming bereikt met B.Fast Holding B.V. over de aankoop van Rotterdam Building aan de Aert van Nesstraat in het centrum van Rotterdam. Met de aankoop wordt actief invulling gegeven aan haar ambitie om binnenstedelijk gebied duurzaam te (her)ontwikkelen tot aantrekkelijke werk- en woonomgeving.

Rotterdam Building is een multi-tenant gebouw van circa 22.000 m² kantoorruimte en een inpandige parkeergarage, gelegen op een aantrekkelijke locatie tussen de Coolsingel en de Lijnbaan. Ballast Nedam Development gaat het kantoor duurzaam herontwikkelen, waarbij een aanzienlijk programma toegevoegd zal worden en een levendige uitstraling wordt gecreëerd. De herontwikkeling sluit daarmee aan op de visie van de gemeente Rotterdam voor het centrum. Het multi-tenant gebouw is momenteel grotendeels verhuurd. SGS Search heeft bij deze aankoop de technische inspectie uitgevoerd, inclusief onderzoek naar de brandveiligheid van het gebouw. Daarnaast hebben we advies uitgebracht over de mogelijke instandhouding of sloop en herontwikkeling.

 

Directeur Sten Karelse van Ballast Nedam Development: “De herontwikkeling van het gedateerde gebouw Rotterdam Building is een uitgelezen kans om ook dit deel van het centrum van Rotterdam de allure te geven die het verdient. De ontwikkeling zal plaatsvinden in nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam. Met de verwerving van Rotterdam Building geven wij invulling aan de groeiambitie van Ballast Nedam Development.”

 

Bron: Ballast-Nedam.nl