Energie-audit biedt Telindus kansen op besparing

Een energie-audit heeft het totale huidige energieverbruik van Telindus in kaart gebracht. Daarnaast is de mogelijke energiebesparing inzichtelijk gemaakt. Voor Telindus een kansrijke stap in het realiseren van een substantiële energiereductie.

Telindus

Telindus is een onafhankelijke specialist en leverancier op het gebied van ICT. De energie-audit is uitgevoerd op het Nederlandse hoofdkantoor in Utrecht. SGS Search heeft na uitgebreid veldwerk geïnventariseerd wat de belasting is op het totale energieverbruik van Telindus. Én waar deze grotendeels uit bestaat: verlichting, gasverbruik, koelinstallaties, mobiliteit en bovenal uit IT-processen.

Helder en gedetailleerd overzicht

De inspectie heeft geleid tot een helder en gedetailleerd overzicht van het huidige energieverbruik op het hoofdkantoor en het aangrenzende magazijn. Plus een concrete lijst met besparingen die Telindus kan realiseren aan energie-, elektriciteit- en gasverbruik. Cor Jansen, manager Quality Safety Health Environment bij Telindus: ‘Het energie-auditrapport heeft een hele positieve bijdrage geleverd aan het behalen van ons ISO 14001 certificaat.’