CNC gaat voor Label C

CNC Grondstoffen BV wilde het oude hoofdkantoor in Milsbeek in ere herstellen. Alleen was het een gebouw uit 1970 dat niet aan de energielabel C-verplichting voor kantoren voldeed. De wereldwijde leverancier van grondstoffen voor de champignonteelt deed daarom een beroep op SGS Search voor een energieprestatieonderzoek en – advies.

‘Dat betekende onderaan de ladder beginnen,’ vertelt Geert Weijers, site manager bij CNC Grondstoffen BV. ‘Uit het onderzoek kwam naar voren dat we label G hadden.’ Het gebouw moest dus grondig aangepakt worden. Geert Weijers: ‘De timing was perfect omdat het gebouw leeg stond.’ Door de leegstand kon er een grondige analyse plaatsvinden waarna een stappenplan volgde om het gebouw duurzamer en toekomstbestendig te maken.

Nulmeting

Marcel Tournier van SGS Search was de inspecteur ter plaatse. Hij verzamelde alle gegevens van het gebouw, maakte de berekeningen en bracht advies uit. ‘Wij doen de nulmeting en geven richting. En dan gaat het bedrijf zelf die transitie bewerkstelligen. Daarna komen wij weer in beeld voor de toetsing. Met onze software kunnen we de eisen berekenen die nodig zijn om van label G naar label C te gaan. Hier was het een kwestie van gevelisolatie, dakisolatie, verlichting en vloerisolatie. Dat is allemaal uitgevoerd en label C is inmiddels een feit. Er zijn uiteindelijk zelfs zonnepanelen op het dak geplaatst.’

Goede harmonie

De samenwerking tussen CNC en SGS Search werd door beide partijen als zeer prettig ervaren. Marcel Tournier: ‘Geert Weijers is er vanaf het begin af aan bij betrokken en dat is fijn. Het is leuk om te zien dat er iets met je advies gedaan is. En je kunt zo ook heel goed zien of onze inschattingen kloppen.’ Geert Weijers: ‘Wij zijn net als SGS Search volop bezig met circulariteit en duurzaamheid. Dus die match was er sowieso. Alles is in zeer goede harmonie verlopen.’


Cradle-to-cradle

CNC, dat al bijna zeventig jaar bestaat, is een echt circulair bedrijf. Daarin is het ook toonaangevend in de wereld. De compost voor de teelt voor champignons wordt gemaakt van restproducten zoals stro uit de graanteelt, paardenmest van maneges, kippenmest uit de pluimveehouderij en gips dat vrijkomt uit diverse industriële processen. Om de cirkel rond te maken wordt de compost na gebruik als bodemverbeteraar in de landbouw ingezet. Geert Weijers: ‘De cradle-to-cradle filosofie geeft ons bestaansrecht. En ook op energiegebied proberen we ons steentje bij te dragen.’

Vernieuwd en verduurzaamd 

Marcel Tournier: ‘De label C verplichting voor kantoren geldt sinds 1 januari 2023, maar best veel bedrijven voldoen hier nog niet aan. CNC ging er serieus mee aan de slag en wilde echt weten wat ze moesten doen om aan de eis te voldoen.’ Binnen een jaar was energielabel C een feit en konden de eerste mensen al gebruik maken van het vernieuwde en verduurzaamde hoofdkantoor in Milsbeek. Geert Weijers: ‘De zaken zijn flink aan het rollen gebracht om het niveau te halen. De adviezen die SGS Search gedaan heeft, hebben wij op onze eigen manier ingevuld.’

Gerelateerde diensten

Energieprestatie onderzoek en -advies

Het Energieakkoord schrijft voor dat in 2020 in totaal 100 petajoule aan energiebesparing moet zijn gerealiseerd.…

Lees meer