Prorail stelt Levenscyclusanalyse op voor deel bouwmaterialen

Prorail werkt aan de verduurzaming van het spoor. De spoorbeheerder heeft voor een groot aantal bouwmaterialen een Levenscyclusanalyse (LCA) opgesteld. Hiermee zijn de effecten van deze materialen op het milieu inzichtelijk gemaakt. SGS Search heeft Prorail begeleid in het opstellen van de LCA’s. Een goede stap in het verder verduurzamen van de spoorketen.

Jeroen ter Meer, Programmamanager Duurzaamheid en Leefomgeving bij Prorail: ‘Duurzaamheid is een onderwerp dat de hele spoorsector aangaat. Als spoorbeheerder hebben we invloed op het stroomverbruik van vervoerders en op het materiaalgebruik door aannemers. Samen met de overheid en marktpartijen willen we de infrastructuur verder vergroenen.’ Duurzaam inkopen van grondstoffen en materialen wordt hierin steeds belangrijker. 

Milieueffecten

De LCA is een goed middel om aan te tonen of iets duurzaam is. Alle energie- en materiaalverbruik van een product, van grondstofwinning tot afvalverwerking, wordt hiermee geïnventariseerd. Dit wordt vervolgens omgerekend naar milieueffecten, zoals broeikaseffect en toxiciteit. ‘Je leert je product beter kennen en komt te weten waar je de meeste vervuiling veroorzaakt. Het is een begin om te onderzoeken waar je kunt verbeteren. Als grote opdrachtgever vinden wij dat we hierin verantwoordelijkheid moeten nemen.’

Duurzame alternatieven

Nu de eerste materialen bij Prorail in kaart zijn gebracht, is de markt aan zet om zelf met duurzame initiatieven te komen en daar LCA’s voor op te laten stellen. Vervolgens kunnen die worden vergeleken in Dubocalc, de rekentool van Rijkswaterstaat waarmee de duurzaamheidsprestatie van een project in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) kan worden bepaald. Met de rekentool krijg je snel inzicht in de referentiesituatie en kun je kiezen tussen basismaterialen of door opdrachtnemers ontwikkelde duurzamere initiatieven. Ter Meer: ‘We kijken steeds meer naar duurzame alternatieven in het gunningstraject. De inschrijver moet aantoonbaar maken hoe hij zijn alternatieven berekent. Dat kost meer tijd en inspanning, maar wij denken dat zich dat terug verdiend in duurzaamheidswinst.’

Concrete resultaten

Voor Prorail was het de eerste keer dat een aantal materialen volledig werd beoordeeld op milieu-impact. Voor 16 ‘spoorse’ materialen zoals spoorstaven, dwarsliggers en bovenleidingen werden gedetailleerde berekeningen uitgevoerd. Ter Meer: ‘We zochten partijen die veel ervaring hebben met het uitvoeren van een LCA en met inzicht in ons werk als spoorbeheerder. Die vonden we in Search en Movares. Zij hebben efficiënt gewerkt door in korte tijd veel materialen in de markt te vergelijken en snel detailgegevens te verzamelen. Zo boekten ze voor ons concrete resultaten. We hebben nu inzicht in waar we echt het verschil kunnen maken op het gebied van duurzaam werken. Dit inzicht willen we na de zomer graag delen met andere marktpartijen op een symposium over duurzaamheid.’

SGS Search Consultancy begeleidde Prorail in het certificeringstraject. Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op met adviseur Gert-Jan Vroege