Mourik Groot-Ammers B.V. te Groot-Ammers

Opstellen van twee levenscyclusanalyses voor de certificering van Mourik naar niveau 4 van de CO2-Prestatieladder.

Opdracht

Opstellen van twee levenscyclusanalyses voor de certificering van Mourik naar niveau 4 van de CO2-Prestatieladder.

Waarom schakelde Mourik Groot Ammers ons in?

SGS Search is niet alleen een organisatieadviesbureau, maar (onder andere!) ook een ingenieursbureau. Kortom: we helpen onze opdrachtgevers strategisch en technisch vooruit. Dubbel resultaat! Naast certificeringen heeft Mourik nu ook mogelijkheden voor innovaties in huis.

Mourik Groot-Ammers

Wat deden wij voor Mourik Groot Ammers?

We voerden twee levenscyclusanalyses uit. Voor deproducten verkeersportalen en betonnen straatstenenhebben we de milieu-impact van de gehele levenscyclus van beide producten in kaart brachten. Van de ontginning van grondstoffen tot en met het hergebruik van afvalmaterialen. Samen met leveranciers namen we de gehele keten onder de loep. Ook legden we de mogelijkheden voor het voorkomen dan wel reduceren van de milieubelasting vast. Dankzij onze technische en bedrijfskundige expertise brachten we inspirerend advies uit. Bijvoorbeeld door duurzame materialen toe te passen en te komen met slimme logistieke oplossingen voor vervoer. Zo sparen we het milieu en boeken we goede bedrijfsresultaten.

De highlights

• De sessies met leveranciers en opdrachtgevers waren een groot succes: zij kregen inzicht in elkaars werk. Onder aanvoering van SGS Search beslisten ze hoe het duurzamer en efficiënter kan.
• De levenscyclusanalyses bieden inzicht. Ze vormen een uitstekende basis voor verdere verbetering van product en productie met het milieu als uitgangspunt (naast kosten en kwaliteit). In dit geval zijn met de opdrachtgever stappen gezet om hergebruik van producten mogelijk te maken. Ook is samen met de opdrachtgevers gekozen voor nieuwe duurzame materialen. De betrokken partijen waren Rijkswaterstaat en de gemeente Hilversum. Zij waren zeer tevreden over de inspanningen en resultaten en gebruiken deze opdracht als inspiratiebron.
• Mourik Groot Ammers behaalde niveau 4 van de CO2-Prestatieladder.