Levenscyclusanalyse startpunt voor verduurzaming

De Weg van de Toekomst, een showcase van duurzaamheid, voorzien van talloze inventieve snufjes. Zo werd de N329 bij Oss omschreven, een van de zeven proeftuinen van de Provincie Noord-Brabant.

Kaal Masten BV verzorgde de verlichting voor de snelweg. Om te bepalen wat het meest duurzame materiaal voor de lichtmasten zou zijn, staal of aluminium, schakelde de gemeente Oss SGS Search in. Met een levenscyclusanalyse (LCA) van beide varianten, maakte SGS Search de milieuprestatie van de lichtmasten inzichtelijk. Opdrachtgevers en klanten hechten steeds meer belang aan LCA’s; ze bewijzen vaak hun waarde als startpunt voor innovatie en verduurzaming van producten, maar ook om dit communicatief uit te dragen.

Aluminium of staal

Voor Jos van de Hurk, directeur van Kaal Masten, was het van meet af aan duidelijk dat staal de beste keuze was. ‘Gelukkig bevestigde de rapportage van SGS Search mijn ideeën. Het is goed om een objectief en onafhankelijk rapport daarover te hebben, want over materiaalkeuze bestaat veel onduidelijkheid. In Frankrijk gaan nu bijvoorbeeld weer stemmen op vóór het gebruik van aluminium, terwijl in Duitsland het aluminium juist in de ban is gedaan en nu alle masten in staal worden uitgevoerd. Aluminium is een prima product voor gebruik in bewegende delen. Vanwege het lage gewicht vraagt het minder energie om die delen in beweging te brengen, maar voor een statische constructie zoals een lichtmast is staal milieuvriendelijker. Aluminium vergt bij de productie een factor zeven meer energie dan staal.’

Pragmatisme en deskundigheid

Kaal Masten is op vele terreinen actief met het verduurzamen van producten. Zo is een nieuwe fundering zonder beton ontwikkeld en worden duurzame coatings van Baril toegepast, die veel minder energie vergen dan de veelgebruikte poedercoatings. De laatste innovatie betreft stand alone-masten met in de mast geïntegreerde zonnepanelen. Jos van de Hurk: ‘We blijven onderzoeken, ook over het gebruik van gerecycled aluminium. Voor een LCA is het misschien voor al die producten nog te vroeg, je hebt er heel veel data voor nodig. De zorgvuldigheid waarmee een LCA gemaakt wordt, van welke aannames je uitgaat, het literatuuronderzoek over producten, eerdere onderzoeken, alles bij elkaar blijft dat een zeer complexe zaak. Er is veel pragmatisme en deskundigheid voor nodig.’