Ippel Civiele Beton bouw en Coldmix

Opdracht: Breng ons in anderhalve maand tijd van niveau 3 naar 5 van de CO2-Prestatieladder.

Waarom schakelde Ippel en Coldmix ons in?

Wij hadden beide bedrijven al begeleid naar niveau 3. Dat smaakte naar meer. Ippel en Coldmix wilden direct doorgaan voor het hoogste niveau waarvoor zij als kleinbedrijf veel vrijstellingen hadden. Een gezamenlijke aanpak bleek een gouden zet: de certificaten waren tegen lage kosten snel binnen.

Ippel Civiele Beton bouw en Coldmix

Wat deden wij voor Ippel en Coldmix?

We begeleidden de ondernemingen Ippel Civiele betonbouw en Coldmix in anderhalve maand tijd naar niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Met levenscyclusanalyses (hierbij lichten we alle milieuaspecten gedurende de verschillende levensfasen van een product of dienst door) brachten we de CO2-uitstoot van producten in kaart. Het directe resultaat? Kostenbesparingen, innovaties en CO2-Prestatieladder niveau 5.

De highlights

• Ippel en Coldmix voldoen aan de hoogste normen van de CO2-Prestatieladder en dwingen hiermee bij aanbestedingen het hoogste gunningvoordeel af.
• De ondernemingen hebben inzicht in hun processen en producten. Deze bewuste houding levert nieuwe ideeën op.
• De bundeling van de opdrachten levert een aanzienlijke kostenbesparing op. Lage order- en advieskosten maken het verschil.