Inzicht in milieu-impact door levenscyclusanalyse bij ADUCO

Onlangs heeft SGS Search Consultancy een levenscyclusanalyse (LCA) opgesteld voor ADUCO. Hiermee is het milieueffect van het gebruik van AGRAC (asfaltgranulaatcementstabilisatie) inzichtelijk gemaakt. Een goede en kansrijke stap in het verder verduurzamen van de dienstverlening van ADUCO, specialist op het gebied van asfaltfrezen, grondwaterbeheersing en stabilisatie.

Asfaltgranulaatcementstabilisatie, kortweg AGRAC, is een milieuvriendelijke methode om oude asfaltwegen te reconstrueren of te hergebruiken. Het bestaat uit een mengsel van secundair asfalt, secundair zand, water en cement. Aangezien asfalt en zand bij AGRAC altijd voorhanden is, is transport voor zand en asfaltgranulaat niet nodig. Dat betekent: geen milieuemissie. AGRAC verlengt de levensduur van asfalt omdat de nieuwe fundering de lasten beter naar de ondergrond spreidt. Bovendien komt bij de productie geen afval vrij: al het cement dat over is gaat terug naar de leverancier of wordt in andere producties toegepast.

Otto Salomons, bedrijfsleider bij ADUCO: ‘De LCA heeft ons belangrijk inzicht gegeven in de milieu-impact van AGRAC zoals we het bij ADUCO inzetten. Hiermee kunnen we aan opdrachtgevers duidelijk maken dat het materiaal aan het eind van de levensduur voor 99% gerecycled wordt. Ook blijkt dat de milieu-impact van de AGRAC maar liefst 40% lager ligt dan dat van AGRAC uit de Nationale Milieudatabase. En dat wordt steeds waardevoller in onze branche.’