De positieve milieueffecten van een versterkte Afsluitdijk

De Afsluitdijk wordt de komende jaren versterkt en toekomstbestendig gemaakt. Consortium Levvel - dat wordt gevormd door BAM, Van Oord en Rebel - sleepte de opdracht binnen. Levvel zal de versterking van De Afsluitdijk ontwerpen, bouwen, financieren en gedurende 25 jaar onderhouden. De werkzaamheden starten najaar 2018 en zullen in 2023 zijn afgerond. De opdracht vertegenwoordigt een netto-contante waarde van circa € 550 miljoen. Tijdens de EMVI-aanbesteding speelde duurzaamheid een cruciale rol. ‘Voor onze LCA-berekeningen schakelen we al jaren SGS Search in. Een directe focus op de inhoud typeert onze samenwerking’, vertelt Born Goedkoop, Sustainability Manager BAM Infraconsult.

De versterking van de Afsluitdijk is een prestigieus project. Aan de kant van de Waddenzee wordt de dijk verhoogd en met een nieuwe bekleding versterkt. Levvel gebruikt hiervoor innovatieve en speciaal voor de Afsluitdijk ontwikkelde betonnen elementen, de Levvel-blocs. In totaal worden zo’n 75.000 van deze betonblokken vanaf een kraanponton geplaatst.

Afsluitdijk

Precisiewerk

Rijkswaterstaat selecteerde bij de aanbesteding op basis van de economisch meest voordelige inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Het ging hierbij om een zogenaamde EMVI-BPKV aanbesteding. De plannen van de marktpartijen zijn onder meer beoordeeld op de criteria “duurzaamheid”, “tevreden gebruiker”, “tevreden beheerder”, “tevreden omgeving” en “de beheersing van enkele technische risico’s”. Born Goedkoop: ‘We gebruiken LCA’s om de precieze milieubelasting aan de Rijksoverheid voor te berekenen. Zo weten ze op welk moment welk milieueffect optreedt. Het gaat hier om precisiewerk waar alleen een expert uitkomt. We laten onze levenscyclusanalyses al jaren door SGS Search uitvoeren en zijn op dit gebied een partnerschap aangegaan.’

De Afsluitdijk

De zeespiegel stijgt, het weer wordt extremer en dus zijn er duurzame maatregelen nodig. ‘Zeer interessant om in een vroeg stadium met een delegatie van BAM de duurzaamheidsparagraaf uit te werken’, stelt Gert-Jan Vroege van SGS Search. ‘De milieubelasting is vervolgens ook vertaald naar een MKI (milieukostenindicator). Dit maakte het tijdens het aanbestedingstraject voor de Rijksoverheid makkelijk om het aanbod te vergelijken met andere aanbieders, en een keuze te maken voor de laagste milieubelasting.’

LCA, duurzame bouwsteen

Een organisatie als BAM heeft geen tijd te verliezen. Born Goedkoop: ‘We willen ons direct kunnen focussen op de inhoud. Vandaar dat we samenwerken met gelijkwaardige partners die ons versterken. LCA- systematiek is een belangrijke bouwsteen van huidige aanbestedingen. Wij hebben een helder doel voor ogen; SGS Search legt ons via LCA’s de milieubelasting voor.’

Bron: BAM

 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan