Verslag Kennissessie ‘Asbest’ voor woningcorporaties

Tijdens de kennissessie staat kennisdeling centraal. De asbestbranche staat momenteel hoog op de politieke agenda. Er worden fundamentele discussies gevoerd over het asbeststelsel en wat we daar mee moeten. Een onderwerp dat tijdens de kennissessie niet mocht ontbreken.

De interactieve middag, exclusief voor woningcorporaties, vond plaats in het Nationaal Militair Museum in Soest. De presentaties werden gehouden recht achter watervliegtuig Dornier; een indrukwekkende en inspirerende plek midden in het museum. Veel verschillende corporaties waren tijdens de sessie vertegenwoordigd, in een groepsomvang met ruimte voor echte interactie. Naast een update en uitgebreide toelichting op de discussie over het huidige asbeststelsel vanuit verschillende invalshoeken, was de kennissessie bij uitstek geschikt om kennis te delen over bewonerscommunicatie. De bewoners staan nog altijd op nummer 1, niet het asbest.

Veilig werken staat altijd voorop

Dagvoorzitter Udo Waltman, directeur SGS Search, nam allereerst de tijd om de huidige ontwikkelingen in de markt te bespreken. Waar staan we nu eigenlijk? Het is goed om met elkaar te kijken naar het stelsel, waar kan en moet het beter? Veilig werken staat altijd voorop, voor ons, maar zeker ook voor de mensen die dagelijks met asbest te maken hebben. De discussie lijkt te verharden, er worden hier en daar oneigenlijke argumenten aangevoerd. De tegenstellingen in de discussie worden gebracht met een polariserend effect.

De politieke waarheid líjkt eenvoudig

Na de opening was het woord aan Leo Klaassen, directeur Omgevingsdienst Haaglanden. Hij benadert de asbestbranche vanuit een toezichthoudende rol en benadrukt; er zijn een hele hoop stellingen en tegenstellingen, maar vooral ook veel gezamenlijke belangen. ‘Het uitgangspunt moet zijn hoe we samen, eenduidig en simpeler toezicht houden én handhaven. De politieke waarheid lijkt ogenschijnlijk eenvoudig, maar dit is niet altijd zo qua regelgeving.’

Een adviserende rol voor Ascert

Hierna was de beurt aan Elrie Bakker-Derks, voorzitter van Ascert. Tijdens haar presentatie bespreekt ze de rol van Ascert binnen het asbeststelsel. Ze benadrukt de uitvoerende functie van de organisatie, met een adviserende rol aan het Ministerie, zonder beslissingsbevoegdheid. Ze werken vanuit 5 pijlers: draagvlak & onafhankelijkheid, regelgeving, vakmanschap, innovatie & onderzoek en communicatie. Ascert ziet duidelijk dat er verbeteringen doorgevoerd kunnen worden in het huidige systeem, Bakker-Derks doet haar best om dit te beïnvloeden en versnellen waar mogelijk. Ze benadrukt; ‘We moeten het gezamenlijk doen. We kunnen geen regels maken, maar moeten ze uitvoeren.’

Belangrijkste punten uit het debat

En dan is het tijd voor de mening en ervaring van de deelnemers in de zaal. Tijdens het gesprek werd vooral veel kennis gedeeld. De belangrijkste kernpunten die uit het debat naar voren kwamen:

  • Het toezicht van de omgevingsdiensten is regio gebonden. In iedere regio is er een verschil in werkwijze en is het toezicht anders. Dit maakt het lastig om het werk goed te doen.
  • Het LAVS-systeem is niet gebruiksvriendelijk, sommige onderdelen werken helemaal niet. Ieder werkt voor zich aan een oplossing, een duidelijke reactie vanuit het Ministerie blijft uit. Om ervoor te zorgen dat hier de juiste prioriteit aan wordt gegeven moeten we de krachten bundelen om het op de agenda te krijgen.

Bewonerscommunicatie is een hoofdzaak

Het laatste woord was aan Mirre Andringa, directeur bebouwde omgeving Twinstone. Met een specialisatie in bewonerszaken (procesbegeleiding, informatie, communicatie en bewonersbegeleiding) bij grootschalige projecten en renovaties gaf zij de belangrijkste tips voor woningcorporaties:

  • De eerste klap is een daalder waard. Als je zorgt voor tijdige en heldere communicatie en het betrekken van bewoners dan bouw je snel vertrouwen op.
  • Zorg voor 1 aanspreekpunt die gedurende het project betrokken is en snel antwoord kan geven via telefoon of e-mail of spreekuren.
    Als deze twee punten van begin af aan worden opgepakt, lijkt asbest vaak niet meer een spannend punt want je laat zien dat je het onder controle hebt.

Duidelijk is; bewonerszaken en gedragsverandering zijn geen bijzaak maar evenveel van belang als de technische verbetering aan een gebouw. Beide kanten verdienen voldoende aandacht zodat na de werkzaamheden bewoners ook daadwerkelijk hun ‘vernieuwde’ woning kunnen benutten en gezond, comfortabel en energiebesparende kunnen wonen. Om met de woorden van Mirre te spreken: ‘Denk niet altijd blauw (gebouw & techniek), maar voeg wat meer roze (bewoners & gedrag) toe aan het project.’

Afsluitende rondleiding

Na afloop van de presentaties kregen de bezoekers een rondleiding door het indrukwekkende museum, gegeven door gedreven medewerkers uit het vak. Waarna de inspirerende middag werd afgesloten met een netwerkborrel in het restaurant van het museum.

Gerelateerde diensten

Asbestinspecties, -onderzoek en -advies

Gebouwen die vóór 1994 gebouwd zijn, kunnen asbest bevatten. Het inademen van vrijgekomen asbestvezels kan…

Lees meer