Vergaande Nederlandse asbestkennis is nu wereldwijd exportproduct

Nederland zet zich al ruim 25 jaar in voor een veilig asbestbeleid. De asbestaanpak is door de jaren heen verfijnd en er is meer structuur gekomen. SGS bijt zich sinds het asbestverbod op 1 juli 1993 in het thema vast. ‘We zijn een zeer actieve wereldwijde speler’, stelt Nicolas Kyndt, Global Vice-President Environment Health and Safety bij SGS.

 

Kyndt: ‘Vanuit dit globale perspectief zien we dat ieder land een eigen geschiedenis met asbest heeft en dat er internationaal grote verschillen zijn in wet- en regelgeving. In sommige landen is er überhaupt geen wetgeving. Dat kan wat ons betreft niet. Vandaar dat we onlangs een wereldwijde asbestaanpak uitrolden. Onze vergaande asbestkennis is nu een concreet exportproduct.’

Nicolas KyndtEen gedegen asbestbeleid

Kyndt schetst de beweegredenen achter de wereldwijde asbestaanpak: ‘Nederland en een gedegen asbestbeleid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We verdiepen ons decennialang in het thema en dat werpt zijn vruchten af. Nederlandse bedrijven weten wat er van ze verwacht wordt op asbestgebied. Ze weten dat ze aan regels moeten voldoen en leiden hun werknemers op om veilig met asbest om te gaan. We doen veel projecten in het buitenland en merken dat Nederland een van de koplopers is als het gaat om een veilige asbestaanpak.’

Een Frans bedrijf in Bangladesh

Hij vervolgt: ‘We werken met grote internationale corporaties, vastgoedeigenaren en industriële bedrijven. Hun behoefte aan een eenduidige aanpak van het asbestdossier groeit met de dag. Want stel je voor dat je als Frans bedrijf onderhoudswerkzaamheden gaat doen op een plant in Bangladesh: welke wetgeving is dan leidend? En wat doe je in het geval van een calamiteit? Internationaal opererende bedrijven willen hier uitsluitsel over. Als ervaren expert hebben wij deze taak op ons genomen.’

Asbest wereldwijd doorgronden

SGS dook de afgelopen jaren in de complexe materie. ‘Als één partij een goede uitgangssituatie heeft om asbest wereldwijd te doorgronden, dan zijn wij het. Uiteindelijk is het onze drijfveer om een positieve impact te hebben op onze leefomgeving. Let wel: in China, Rusland en Kazachstan draaien de asbestcementfabrieken nog volop. Jaarlijks wordt er nog steeds 2 miljoen ton asbest verwerkt in gebouwen en installaties. Wij willen onze internationale klanten graag vooruithelpen op asbestgebied.’

Intelligente internationale database

SGS ontwikkelde een intelligente internationale asbestdatabase en een gratis e-learning en verzorgt mondiaal asbestbeleid en -advies. ‘Er is ontzettend veel energie gaan zitten in de ontwikkeling van onze diensten en tools’, beaamt Kyndt. ‘Neem de internationale database. Hiervoor hebben we in meer dan zestig landen uitgezocht wat het asbestverbod inhoudt, wat de grenswaarden zijn, welke analysetechnieken mogen worden gebruikt en wat de certificatieplicht inhoudt. Dat was zeker niet simpel. Zoek maar eens in het lokale Mandarijn uit hoe per provincie de asbestregelgeving te interpreteren.’

Van Finland tot Kazachstan

Er ligt nu een internationale aanpak waar opdrachtgevers mee vooruit kunnen. Kyndt: ‘Zo hielpen we bijvoorbeeld een specialist in roterende apparatuur. Het bedrijf wilde graag één aanpak voor alle sites wereldwijd. We voerden pre-mobiliteitsbeoordelingen uit, verzorgden luchtmonitoring, schreven veiligheidsplannen en trainden het veldpersoneel. SGS werkt wereldwijd en dus zijn we altijd dichtbij. We trainden de medewerkers in onder andere Finland, Rusland en Kazachstan. Het bedrijf werkt nu met een mondiaal op maat gemaakt asbestbeleid.’

digicomplySGS Asbestos Compliance Tool 

Vanaf nu ben je altijd en overal compliant. SGS Asbestos Compliance Tool is de eerste wereldwijde asbestdatabase. Per land zijn de actuele wetsdocumenten verzameld, die door de tool automatisch zijn vertaald naar het Engels. Opdrachtgevers hebben op elk gewenst moment toegang tot de database en kunnen ook voor asbestvragen met experts in gesprek. Waarom deze database? Het ene land is het andere niet wat betreft regelgeving. De tool geeft inzicht in welke wet- en regelgeving waar geldt.

Gratis e-learning

De veiligheid van werknemers staat boven alles. Daarom stelt SGS de asbest e-learning letterlijk voor iedereen beschikbaar. De thema’s die in de onlinecursus aan bod komen:

  • Wat is asbest?
  • Gerelateerde gezondheidsrisico’s
  • Wet- en regelgeving
  • Hoe ga je in de praktijk om met asbest?

De cursus is in het Engels te volgen. Interesse? Klik hier.

Wereldwijd asbestmanagement en -advies

Als het om asbestveiligheid gaat, houden internationaal opererende bedrijven graag zelf de regie. En dat is terecht. De wereldwijde verschillen zijn te groot. Er is te veel ruimte voor interpretatie en onduidelijkheid. SGS ondersteunt bij asbestvraagstukken op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Van het testen van monsters op aanwezigheid van asbest tot het ontwikkelen van een internationaal asbestbeleid. Verder traint en adviseert SGS uw personeel bij het werken met asbesthoudende materialen. Het gaat niet alleen om het bepalen van de eigen wereldwijde standaard, maar ook het toepassen van die norm.