Steeds vaker asbest in tegellijm ontdekt

We kennen al diverse asbesthoudende wandafwerkingen. Sinds kort is duidelijk dat tegellijmen vaker asbest bevatten dan verwacht. Dit speelde in eerste instantie vooral in regio Den Haag, maar het lijkt erop dat dit ook in andere delen van Nederland zo is. Het betreft asbesthoudende tegellijm die toegepast kan zijn bij vloer- en wandtegels in onder andere keukens, badkamers en toiletten bij woningen van vóór 1994. Asbest is zeker tot midden jaren ’80 toegepast in tegellijmen.

Kennis en voortschrijdend inzicht

Samen met een aantal inventarisatiebureaus brengen we in kaart waar welke tegellijm wordt aangetroffen. Hiermee hopen wij meer duidelijkheid te krijgen, en beter te begrijpen wanneer tegellijm wel of niet asbesthoudend is. In sommige gevallen heeft het ook de aandacht van omgevingsdiensten.

Onderzoek tegellijm tijdens asbestinventarisatie vanaf maart 2020 

In verband met het aantreffen van asbesthoudende (restanten) tegellijm achter wand- en vloertegels bemonsteren we dit standaard tijdens asbestinventarisaties met destructief onderzoek in het gehele land. Wij zijn hier begin maart mee gestart.

Aanvullend onderzoek

Bij geldige rapportages (niet ouder dan 3 jaar) is er mogelijk niet specifiek op deze tegellijm bemonsterd. Bij het vermoeden dat er asbesthoudende tegellijm aanwezig is, is het verstandig om een aanvullend onderzoek uit te voeren. Bij de renovatie van een badkamer, keuken of toilet is voor het bemonsteren in veel gevallen destructief handelen noodzakelijk.

 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan