Tot eind september subsidie op advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen

Tot en met 30 september 2019 kunnen aanbestedende diensten subsidie aanvragen voor advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI). SGS Search kan inkopers helpen bij het opstellen van een klimaatneutraal inkoopbeleid en het aantoonbaar maken van de duurzame prestaties van producten, diensten en gebouwen.

Met de subsidie wil de Rijksoverheid aanbestedende diensten van (of samenwerkend met) provincies, gemeenten, waterschappen of andere publiekrechtelijke instellingen stimuleren om duurzaamheidsambities te realiseren via inkoop. De overheid heeft een groot inkoopvolume: van infrastructuur en gebouwen tot facilitaire diensten en bedrijfskleding. Een duurzame inkoop van de overheid is een grote stap richting een klimaat neutrale en circulaire economie.

Gedegen duurzaam inkoopbeleid

Voor het opstellen van een gedegen duurzaam inkoopbeleid is expertise nodig. Het is belangrijk dat alle betrokkenen dezelfde taal spreken. Wat bedoelen we eigenlijk met circulair, duurzaam of maatschappelijk verantwoord inkopen? En een goede dialoog met de markt leidt tot het beste resultaat. De uitvraag moet duidelijk zijn: ambitieus genoeg om creativiteit en innovatie aan te wakkeren, maar ook reëel en pragmatisch.

Extern advies

De subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen geldt specifiek voor klimaatneutraal en circulair inkopen van productgroepen waar relatief veel grondstofgebruik en/of CO2-reductie te verwachten is of activiteiten die maatschappelijk verantwoord inkopen door de organisatie stimuleren. Er kan bijvoorbeeld extern advies ingewonnen worden over:

  • specifieke duurzaamheidskennis rond klimaat en circulaire economie
  • de begeleiding bij een marktconsultatie
  • het opstellen van een beoordelingssystematiek voor milieu- of circulaire prestaties
  • het uitvoeren van referentie berekeningen door middel van een levenscyclusanalyse (LCA)

Subsidieaanvraag loopt via de website van RVO. Hier vindt u ook meer informatie over de regeling en de randvoorwaarden. Wilt u meer weten over klimaatneutraal en circulair inkopen? Neem contact met ons op via 088 – 214 66 00 of vul het contactformulier in.

Downloads

Gerelateerde diensten

LCA - levenscyclusanalyse van product en dienst

Met een levenscyclusanalyse (LCA) bepaalt u de milieubelasting van uw producten of diensten gedurende de hele…

Lees meer