SGS Search ondersteunt het RVB bij doorontwikkeling Beslisboom

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) werkt samen met experts aan een verduidelijking van de NEN 2767-methodiek. Het resultaat hiervan heeft het Rijksvastgoedbedrijf vertaald in een nieuw basismodel: de RVB Beslisboom soort gebrek. Deze is bruikbaar als nieuwe standaard voor conditiemetingen.

Volgens Vincent Faesen, Eindredacteur Handboek RVBBOEI, ontbrak met name de consistentie bij de classificatie van gebreken in de huidige conditiebepalingsmethode. ‘De huidige methode is erg theoretisch en complex. Er zijn ruim 2400 gebreken omschreven, ingedeeld vanuit eenzelfde benadering. We zien daardoor veel onduidelijkheid bij het bepalen van de intensiteit en ernst van gebreken.’

Gebruiksverwachting

‘Het gebruiksgenot van klanten moet voorop staan’, aldus Faesen. ‘Dit is opgebouwd uit betrouwbaarheid, beschikbaarheid en functionaliteit. We moeten een gebouw onderzoeken met de gebruiksverwachting in ons achterhoofd: met die gedachte hebben we de ‘RVB Beslisboom soort gebrek’ ontwikkeld. De methode rangschikt gebreken van een bepaald gebouwelement op basis van de mate waarin ze de functionaliteit aantasten. Een voordeur heeft bijvoorbeeld een andere functie dan een achterdeur of een brandwerende deur ook al vallen ze allemaal onder het element type 'deur'. Zo bepalen we sneller en meer gebruiksgericht welke prioriteiten de herstelmaatregelen hebben en wanneer ze nodig zijn zodat het bouwdeel zijn primaire functie weer kan vervullen.'

Ondersteuning bij doorontwikkeling

Momenteel loopt de tweede testfase van de Beslisboom, waarbij verschillende organisaties zijn aangesloten om de methode verder te ontwikkelen. Zo ook SGS Search, vertelt Vastgoed Adviseur Barry Kanters: ‘We ondersteunen het Rijksvastgoedbedrijf bij het doorontwikkelen van de nieuwe inspectiemethodiek, door de berekenmethode en leesbaarheid te toetsen. We voeren praktijktests uit waarbij we de conditie van een gebouw zowel volgens de “traditionele” NEN 2767-methodiek bepalen als via de Beslisboom. Dit geeft inzicht in de betrouwbaarheid van de resultaten en in de benodigde inspectietijd en -kosten.’

Betere budgetverdeling

Met de blik op de toekomst zijn duurzaamheid en circulariteit belangrijke thema’s. ‘In een tijd waarin we voorzichtiger moeten zijn met grondstoffen, moet je alleen ingrijpen wanneer nodig’, vertelt Faesen. ‘Met deze nieuwe inspectiemethodiek is een betere budgetverdeling, gematigd grondstofgebruik en CO2-verdeling mogelijk. We denken vanuit de functionaliteit en de wensen van de klant. Hiermee kan de klant zelf bepalen wanneer onderhoud nodig is, omdat een gebrek een risico vormt voor het gebruik, niet omdat het op papier van belang is.’

Verder verloop

De komende tijd is de Beslisboom nog in ontwikkeling. Faesen: ‘We hopen de testresultaten in Q1 2021 naar het managementteam van het Rijksvastgoedbedrijf te sturen. Daarna is er nog genoeg werk, zoals het aanpassen van de software en herschrijven van het RVBBOEI-handboek. Hopelijk kijken we eind 2021 met tevredenheid terug, omdat het allemaal is gelukt.’

Meer informatie over de inspectiemethodiek vindt u via deze link. Voor vragen kunt u ook terecht bij René Schippers, Projectmanager Built Environment bij SGS Search via rene.schippers@sgs.com of 088 214 7056.

Bronnen:

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-diensten/rgd-boei-inspecties/handboek-rgdboei

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Conditiemeting NEN 2767 - technische inspectie gebouw en installatie

Een NEN 2767-inspectie is een trefzekere manier om de technische kwaliteit van gebouwen en installaties objectief…

Lees meer

Referenties gebouwen

Op basis van gecombineerd onderzoek naar de feiten van een gebouw adviseert SGS Search u graag bij aankoop,…

Lees meer