SGS Search komt met eerste Chroom-6-training

Dat chroom-6 steeds vaker wordt aangetroffen heeft een enorme impact op onze maatschappij. De toepassing van chroom-6 was de afgelopen 50 jaar verre van gestructureerd. Hierdoor is het onduidelijk waar het precies zit en hoe we hier het beste mee omgaan. Om de risico’s zoveel mogelijk te beperken, is het belangrijk dat personen die in aanraking kunnen komen met chroom-6 weten hoe ze het (h)erkennen.

Chroom-6 herkennen

Als koploper in de onderzoeksmethode naar chroom-6, met een zeer gedegen expertise op het gebied van opleidingen, komt SGS Search met de eerste training over de risicovolle stof. Tijdens de training ‘Chroom-6 (H)erkennen’ nemen we de cursisten mee in alle facetten van de risicovolle stof, bewustwording van de gezondheidsrisico’s en het wettelijk kader. Tijdens de training maken we gebruik van praktijkvoorbeelden aan de hand van foto’s.

Chroom-6 training

Wat is chroom-6?

Chroom-6 wordt aan lak of (grond)verf toegevoegd om het te versterken of om roesten te voorkomen. Veel kozijnen, hekwerken, bruggen, installaties en vaar- of voertuigen zijn met chroom-6-houdende verf bewerkt. Bij onderhoud of bewerking van chroom-6-houdende verflagen kan deze stof vrijkomen in rook-, damp- en/of stofvorm. Dat kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Via inslikken, inademen of via de huid kan de stof het lichaam binnendringen en op termijn zelfs vormen van kanker tot gevolg hebben.

Waar vind je chroom-6?

Ondanks dat er een steeds beter beeld is van waar chroom-6 zich bevindt, is de omvang nog onvoldoende bekend. We komen nog steeds tot nieuwe ontdekkingen en worden af en toe verrast. Duidelijk is dat aan de buitenkant van een verflaag niet te zien is of er chroom-6 in zit. Daarom is het belangrijk dat medewerkers die in aanraking kunnen komen met de risicovolle stof het leren herkennen.

Wettelijk kader

Per 1 maart 2017 is de grenswaarde van blootstelling aan chroom-6 verlaagd naar 1 microgram/m3. De arbeidsomstandighedenwetgeving verplicht werkgevers te inventariseren welke risico’s er zijn en hoe ze daarmee omgaan. Bij werkzaamheden waarbij de kans bestaat dat chroom-6 vrijkomt, is een werkgever verplicht om beheersmaatregelen te treffen om blootstelling te voorkomen.

Voor meer informatie over de training of inschrijven gaat u naar de website van SGS Search Opleidingen.

Gerelateerde diensten

Chroom-6-onderzoek

Chroom-6 is decennialang gebruikt in de verf- en staalindustrie. De verbinding wordt aan lak of (grond)verf…

Lees meer