Warmtewet zorgt voor beter inzicht in energieverbruik en installaties

De Warmtewet bestaat inmiddels alweer bijna twee jaar. De nieuwe regels deden heel wat stof opwaaien, vooral in het commercieel vastgoed. De wet moet de kleine afnemers beschermen tegen een monopoliepositie van de warmteleverancier. In de Warmtewet wordt de verhuurder die warmte levert aan zijn huurder ook gezien als warmteleverancier. En dit is voor hem meestal een financieel nadeel. De overheid blijft, ook na druk uit de markt, bij haar standpunt en daarmee is de wet vooral een feit. Wat kun je dan als gebouweigenaar doen om het zo slim mogelijk in te regelen?

Wat is nieuw?

De afgelopen jaren vond er heel wat discussie plaats over de financiële aspecten en de aansprakelijkheid rond de Warmtewet. Want juist voor eigenaren van commercieel vastgoed heeft de wet nogal wat gevolgen: zij worden voortaan gezien als leverancier van warmte, als er sprake is van blokverwarming of stadsverwarming. En als het gaat om gebouwen met een aansluiting van maximaal 100 Kilowatt. Dat brengt nieuwe verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden met zich mee. Zo moeten zij leveringsovereenkomsten afsluiten, zich houden aan een maximale prijs en een individuele afrekening maken.

Techniek inzetten

Veel vastgoedeigenaren zijn, of gaan, inmiddels over op de uitvoering van de nieuwe wet. Naast de juridische en financiële aspecten, blijkt juist de techniek interessant om het beste uit de nieuwe wet te halen. Bijvoorbeeld door meer inzicht in energiestromen, het daadwerkelijk verbruik en de optimalisatie van installaties. Hoe zet je die techniek in om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen? Laten we eens dieper ingaan op een aantal van die aspecten.

Beter inzicht in energiestroom

Voortaan wordt de warmte naar verbruik afgerekend. Om een goede afrekening te maken en de prijs te bepalen, is inzicht in de energiestromen in het gebouw nodig. Die stromen worden dan als eerste in kaart gebracht. Hoe wordt de warmte opgewekt, getransporteerd en welke huurders en apparaten maken er gebruik van? Tot nu toe gebruikten de meeste eigenaren een verdeelsleutel en werden er geen individuele metingen gedaan. Als er nog geen individuele meters geplaatst zijn, is het zaak om dit alsnog te doen. De informatie is nodig om te bepalen hoe met de huurders in het gebouw kan worden verrekend.

Storingen vóór zijn

De eigenaar is verplicht tot betrouwbare levering van de warmte. Om dit te stimuleren, hebben afnemers van warmte bij een storing langer dan vier uur recht op een schadevergoeding. Een storing snel op kunnen lossen is dan belangrijk. Nog interessanter is om vooraf een reëel beeld te hebben van het risico op een storing. Wat is de conditie van de installatie en de leidingen? Waar zitten zwakke plekken? Een conditiemeting geeft hier inzicht in.

De moeite waard

Door aandacht te besteden aan de technische kant van de Warmtewet, kan een verhuurder zorgen dat hij zoveel mogelijk voordeel uit de nieuwe wetgeving haalt. Het loont dus letterlijk de moeite om te weten hoe het gebouw er qua energieverbruik en installaties voor staat.