Vastgoedsector om de tafel om EED-richtlijn te bespreken

De Energy Efficiency Directive (EED) richtlijn verplicht grote ondernemingen om een energie-audit uit te laten voeren. Wat houdt deze verplichting in voor vastgoedeigenaren? En welke kansen kunnen zij benutten? Onlangs kwamen koplopers in de vastgoedsector bij elkaar bij SGS Search in Amsterdam om hier met elkaar over van gedachten te wisselen. Tijdens deze rondetafelbijeenkomst bleek dat er nog heel wat onduidelijkheid is over de richtlijn.

Over de richtlijn

Met de EED-richtlijn wil de Europese Commissie het bedrijfsleven motiveren om meer energie te besparen. De verplichting om een energie-audit uit te voeren geldt voor ondernemingen met meer dan 250 medewerkers of met een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen of met een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen. 

Een goed moment

Jeroen Kanselaar, dagvoorzitter en senior consultant bij SGS Search, trapt de bijeenkomst af: ‘De eerste organisaties hebben eind 2015 een energie-audit uit laten voeren. We merken nu dat meer organisaties volgen. Een goed moment om eens met de vastgoedsector om tafel te gaan om kennis uit te wisselen: welke kansen zien jullie, waar lopen jullie tegenaan?’

Interpretatieverschillen

Het juridisch kader van de EED-richtlijn wordt geschetst door Léone Klapwijk, advocate bij Loyens & Loeff. Haar conclusie: er is nog veel onduidelijkheid. ‘Een herkenbaar geluid in de markt is dat ondernemingen niet weten dat de regeling ook op hen van toepassing is’, vertelt Klapwijk. Daarnaast leidt de presentatie van Klapwijk tot een levendige discussie over interpretaties van de regeling. ‘De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de regeling strenger geïnterpreteerd dan de EED-richtlijn en de tijdelijke ministeriële regeling. De vraag is dan welke interpretatie leidend is. Naar ons idee is dat de EED-richtlijn, omdat Europese regelgeving vóór de opvatting van RVO gaat.’ 

Geen stok, maar een wortel

Patrick Teunissen, Adviseur Energie bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, schijnt zijn licht op de EED-richtlijn vanuit het bevoegd gezag. ‘In plaats van met de stok te slaan, houden we liever een wortel voor. Er ligt een kans om deze EED-richtlijn te combineren met het Activiteitenbesluit. Het plan van aanpak en de energiebesparende maatregelen die uit de audit komen, lenen zich uitstekend om op te nemen in het bestaande vastgoedbeleid.’

De audit

Hoe gaat een energie-audit, waarmee je kunt voldoen aan de EED-richtlijn, nou precies in zijn werk? Melanie Petit dit de la Roche, Adviseur Duurzaamheid bij SGS Search, legt uit: ‘In de audit nemen we gebouwen, processen, installaties en vervoer onder de loep. Hiervoor stellen we een nulmeting op en brengen we in kaart welke energiebesparende maatregelen ingezet kunnen worden. Zo geven we ondernemers direct inzicht in waar de meeste winst te behalen is op het gebied van energie.’

Ministerie van Energie?

Voor de vastgoedeigenaren in de zaal is het duidelijk: zij houden zich vooral bezig met hun core business en energie besparen valt daar niet onder. Maar ze weten ook dat er een groot potentieel ligt binnen het vastgoed. Om dit optimaal te benutten, zou meer duidelijkheid in wet- en regelgeving helpen. Het thema energie is op dit moment ondergebracht bij drie verschillende ministeries: Binnenlandse Zaken, Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken. Dit zorgt voor veel versplintering. Is het een oplossing om de energieregelgeving onder te brengen bij één ministerie; het ministerie van Energie? De gasten van de rondetafelbijeenkomst zijn het erover eens dat dit kan bijdragen aan meer duidelijkheid. Wellicht een mooi onderwerp voor een volgende bijeenkomst?

Wilt u meer weten over de EED, of wilt u een energie-audit laten uitvoeren? Neem dan contact op met Melanie Petit dit de la Roche via melanie.petitditdelaroche@sgs.com of 088 – 214 66 00.