SGS Search nu ook gecertificeerd voor schrijven van STABU bestekken

In 2015 lanceerde Stichting STABU de nieuwe systematiek STABU Bouwbreed. SGS Search heeft een licentie om bestekken te schrijven volgens deze methodiek. Met STABU Bouwbreed hoop STABU beter aansluiting te vinden bij de snelle ontwikkelingen in de bouw.

Over STABU

STABU levert een online specificatiesystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw, waarmee bestekken en complete gebouwdossiers kunnen worden gemaakt. Ook levert STABU informatie die nodig is voor een bouwwerkinformatiemodel (BIM). De bestekken van 50% van de B&U projecten worden jaarlijks met de STABU methodiek opgesteld. Goed voor 25 tot 30 miljard omzet in de bouw per jaar.

De voordelen

Veel opdrachtgevers kiezen ervoor hun bestekken volgens STABU te (laten) schrijven, omdat het eenduidigheid brengt in de bestekken. Ongeacht wie het schrijft, bestekken die volgens STABU zijn geschreven, zijn altijd op dezelfde manier opgesteld. Bovendien is de opdrachtgever ervan verzekerd dat in een STABU bestek alle relevante technische en juridische zaken zijn ondergebracht. De informatie uit de bestekken kan bovendien breder toegepast worden dan alleen in de bestekken. STABU is dan ook de basis voor de doorontwikkeling naar een bouwbreed informatiesysteem.

Wat kan SGS Search voor u betekenen?

Afhankelijk van de projectspecificatie en de wens van de opdrachtgever, stelt de projectmanager van SGS Search een bestek voor u. Dat kan volgens de STABU methodiek, maar bijvoorbeeld ook naar onze eigen formats of die van de opdrachtgever. Onze projectmanagers nemen u graag de zorg voor het bestek uit handen. Daarnaast levert SGS Search als dat gewenst is ook aanvullende diensten, zoals projectmanagement en –begeleiding in de uitvoeringsfase van het bouw-, renovatie of sloopproject.

Meer weten over STABU Bouwbreed? Bekijk de animatiefilm!