SGS Search en Cofely starten EPK-project voor kantoren

SGS Search, Cofely Energy Solutions en acht andere partijen hebben van de overheid een subsidie ontvangen om een Energie Prestatie Keuring (EPK) voor kantoren te ontwikkelen. Voor het consortium, bestaande uit SGS Search, Cofely Energy Solutions, Schiphol Real Estate, IVBN, Omgevingsdienst Haaglanden, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Gemeente Utrecht, Gemeente Den Haag, ISSO en NeVaP ligt hier een mooie uitdaging.

De EPK is een instrument dat bedrijven helpt bij het inzichtelijk maken van energiebesparende maatregelen. Daarmee tonen zij aan dat ze voldoen aan de energiemaatregel-verplichting van de Wet Milieubeheer. 

Vervanger voor milieu-inspectie

Doel van dit project is het ontwikkelen van een EPK speciaal voor kantoren. Dit instrument moet goed aansluiten op de bedrijfsprocessen en aantonen dat wordt voldaan aan alle wettelijke vereisten voor energiebesparing. Op die manier kan de nieuwe EPK een vervanger zijn voor de jaarlijkse milieu-inspectie en de handhaving op artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. 

Nationaal Energieakkoord

De ontwikkeling van de EPK kantoren is onderdeel van het Nationaal Energieakkoord. Het geeft invulling aan één van de doelstellingen van het Energieakkoord om te komen tot een forse energiebesparing in de gebouwde omgeving. 
Jeroen Kanselaar, senior consultant bij SGS Search: ‘We zijn met veel enthousiasme gestart aan dit project. Samen met alle andere consortiumpartners gaan we een bruikbaar instrument ontwikkelen dat geschikt is voor zowel vastgoedeigenaren als huurders.’