Masterclass Energie-audit: 5 tips!

Hoe kunt u als gemeente voldoen aan de EED-richtlijn? Met die vraag kwamen onlangs 20 gemeenten naar de Masterclass Energie-audit bij SGS Search in Amsterdam. Deze 5 tips bleken waardevol voor alle aanwezigen om de eerste stappen te zetten.

1. Start met een inventarisatie

Een inventarisatie van al uw gebouwen met daarbij het energieverbuik, is de eerste stap richting een energie-audit. Hiervoor kunt u de Checklist Energie-audit voor gemeenten gebruiken. Het is niet erg als er data ontbreekt; dit is een goede motivatie om de energiemonitoring in die gebouwen op orde te brengen.

2. Werk stap-voor-stap

Stel geen onmogelijke deadlines, maar werk stap voor stap. Het hoeven geen grote stappen te zijn. Toon vooral ambitie en laat het bevoegd gezag zien dat u bereid bent aan de slag te gaan met de energie-audit.

3. Maak gebruik van keurmerken

Keurmerken als BREEAM, Green Key, Lean and Green en de CO₂-Prestatieladder helpen organisaties om samenhang aan te brengen in de verschillende wetten en regels op het gebied van energie. In de praktijk blijkt dat gemeenten nog niet veel met deze keurmerken werken. Bekijk dus wat de mogelijke kansen zijn voor uw gemeente om met een keurmerk aan de slag te gaan.

4. Moeilijkheden? Ga in gesprek met uw toezichthouder.

Loopt u tegen obstakels aan? Ga dan het gesprek aan met het bevoegd gezag in uw regio. Wees transparant en laat zien waar uw organisatie staat in het proces. Ook hiermee toont u ambitie.

5. Zie de energie-audit als een kans!

De laatste tip, maar misschien wel de belangrijkste: zie de energie-audit niet als een moetje, maar als een kans! De audit is een nulmeting, die u de mogelijkheid biedt om het vastgoedbeleid binnen uw organisatie breder aan te pakken. En om er directe besparingen uit te halen.

Wilt u graag meer informatie over de energie-audit, of wilt u een Plan van aanpak op laten stellen? Neem dan vrijblijvend contact op met Melanie Petit dit de la Roche via 06-30519240 of via mail.