Kantoor in de keuring

SGS Search, ENGIE Services, Gemeente Utrecht en zeven andere partijen ontwikkelen een Energie Prestatie Keuring (EPK) voor kantoren. Maar wat is een EPK nou eigenlijk? En voor wie is het bedoeld?

De ontwikkeling van de EPK voor kantoren is onderdeel van het Nationaal Energieakkoord. Het geeft invulling aan één van de doelstellingen van het Energieakkoord om te komen tot een forse energiebesparing in de gebouwde omgeving.

Instrumenten

De EPK helpt bedrijven bij het inzichtelijk maken van energiebesparende maatregelen. Jeroen Kanselaar, senior consultant bij SGS Search, vertelt: ‘Daarmee laten zij zien dat ze voldoen aan de energiemaatregel-verplichting van de Wet Milieubeheer. Er zijn drie instrumenten om dat aan te tonen: ten eerste door gebruik te maken van de erkende maatregelenlijst. Daarnaast is er de energiescan, en daar komt nu als derde de EPK bij.’

Gebouwspectieke data

De EPK is een laagdrempelige tool die via een internetapplicatie door EPK-adviseurs of bedrijven zelf kan worden gebruikt. Daarnaast biedt het een maatoplossing die een ondernemer écht inzicht geeft in de energiebesparende maatregelen die van toepassing zijn op het desbetreffende gebouw. Kanselaar: ‘De kracht van de EPK is dat het instrument uitgaat van gebouwspecifieke data, zoals gegevens uit het Energielabel, energieverbruik, buitentemperaturen en gebouwenschil. Daardoor liggen de uitkomsten veel dichter bij de werkelijkheid en zijn ze beter toepasbaar.’

Vervanger voor milieu-inspectie

Kanselaar: ‘Doel van dit project is het ontwikkelen van een EPK speciaal voor kantoorgebouwen. Het moet goed aansluiten op de bedrijfsprocessen en aantonen dat wordt voldaan aan alle wettelijke vereisten voor energiebesparing.’ Op die manier kan de nieuwe EPK een vervanger zijn voor de jaarlijkse milieu-inspectie en de handhaving op artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. ‘We zijn met veel enthousiasme gestart aan dit project. Samen met alle andere consortiumpartners ontwikkelen we een bruikbaar instrument dat geschikt is voor zowel vastgoedeigenaren als huurders’, aldus Kanselaar.

Energy Navigator

Voor de EPK-tool wordt gebruikgemaakt van de Energy Navigator software van ENGIE Services, een van de consortiumpartijen. 
Giel van Giersbergen, manager New Business Development & Innovation bij ENGIE Energy Solutions, legt uit: ‘De Energy Navigator geeft
een vastgoedeigenaar of huurder snel inzicht in de energieprestaties van een gebouw en de (energie-)kostenbesparende maatregelen die kunnen worden getroffen.’

In gesprek met huurders

Inmiddels is de Energy Navigator bij meerdere partijen uitgerold. Van Giersbergen: ‘Met succes: het is een echte call-to-action. Vaak weten vastgoedpartijen niet waar ze op kunnen besparen en waar ze moeten beginnen. Met deze intelligente tool kan tot zo’n 20 tot 30 procent aan energieverbruik worden bespaard door onder andere het beter inregelen van apparatuur en installaties. Dus zónder hoge investeringen. De kostenbesparing die hiermee wordt gerealiseerd, kan als investeringsbudget worden gebruikt voor extra energiebesparende maatregelen of duurzame energieopwekking. Vervolgens kan men bijvoorbeeld met huurders in gesprek gaan over het verlagen van servicekosten, waardoor de tevredenheid van de huurder toeneemt.’

Verduurzaming kantoorvastgoed

Mirjam Harmelink is program manager Utrechtse Energie bij de gemeente Utrecht, ook een van de consortiumpartijen. Zij is erg enthousiast over de EPK: ‘De gemeente Utrecht heeft een ambitieus energie- en klimaatprogramma. Kantoorvastgoed vormt een belangrijk aandeel in het energiegebruik en in CO?-emissies. Daarmee is het een belangrijke sector om verder te verduurzamen. De EPK-pilot is een goede manier om nóg beter met de vastgoedsector in contact te komen. En dan vooral om met de eigenaren in gesprek te gaan over verduurzaming.’

Een stap verder

‘In Utrecht zijn we heel actief op de handhaving van de Wet Milieubeheer. Om dat verder te ontwikkelen, kijken we naar alle middelen en mogelijkheden die bedrijven kunnen benutten om vrijwillig aan het wettelijk minimum te voldoen.
Deze EPK-pilot is zo’n middel, waarmee we testen hoe dit in de praktijk uitpakt. Daarnaast kan het positieve gevolgen hebben voor onze dagelijkse handhavingpraktijk. Die kan in de toekomst wellicht met verminderde capaciteit toch volstaan. Bovendien beschouw ik de EPK als een goed instrument om organisaties te stimuleren om een stap verder te gaan in energiebesparing dan alleen het wettelijk minimum’, besluit Harmelink.

Het consortium dat de Energie Prestatie Keuring (EPK) voor kantoren ontwikkelt, bestaat uit tien partijen. Naast SGS Search, ENGIE Services en Gemeente Utrecht zijn dit Schiphol Real Estate, IVBN, Omgevingsdienst Haaglanden, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Gemeente Den Haag, ISSO en NeVaP.