Het nut van besparen

Nederland staat voor de opgave om vóór 2020 maar liefst 100 petajoule aan energie te besparen. Daarnaast moet het aandeel hernieuwbare energieopwekking groeien naar 14%. Deze ambitie is in 2013 gesteld in het Energieakkoord. Energiebesparing staat echter nog onvoldoende op de kaart bij ondernemers in Nederland. Terwijl er juist nu veel winst te behalen is door gebouwen energiezuiniger te maken.

Aan de slag!

De overheid stimuleert energiebesparing met verschillende wetten en regels. Naast wetten en regels liggen er ook veel kansen, zeker voor vastgoedeigenaren en -beheerders. Ook zónder grote ingrepen. De boodschap van SGS Search is dan ook: ga er mee aan de slag! Bepaal uw ambitie, pluk het laaghangend fruit en gebruik besparingen om waar mogelijk verdere verbeteringen in uw energiehuishouding door te voeren.


Energie-audit

Dat laaghangend fruit wordt bijvoorbeeld inzichtelijk met behulp van een energie-audit. Sinds december 2015 zijn grote ondernemingen in Nederland verplicht om deze audit uit te voeren. Die verplichting komt voort uit de Europese Energie Efficiency Richtlijn. Deze is bedoeld om het energieverbruik in de hele EU te verminderen en de inzet van duurzame energie te bevorderen. De energie-audit moet, samen met andere maatregelen, ondernemingen aanzetten tot blijvende verbetering van het energieverbruik.

Onderzoek naar energiehuishouding

Via de energie-audit en energiescan wordt actuele informatie verzameld over het energieverbruik in een onderneming. Zowel van gebouwen en installaties als vervoer en processen. En het laat zien waar de kansen voor energiebesparing zitten en welke maatregelen de onderneming kan nemen om in de komende vier jaar tot een serieuze energiereductie te komen.

Forse stappen

Melanie Petit dit de la Roche, adviseur Duurzaamheid bij SGS Search, ziet dat de energie-audit voet aan de grond krijgt: ‘Nog niet alles is uitgekristalliseerd, maar er zijn forse stappen gemaakt. De energie-audit geeft inzicht in besparende maatregelen en dit biedt bedrijven ook een heleboel kansen. Denk aan een gezonder binnenklimaat, geldbesparing en een duurzamer imago.’

Wilt u weten waarom er juist nú kansen te over zijn om gebouwen energiezuiniger te maken? Lees hier het interview met onze adviseurs Duurzaamheid in Vastgoed Visie.

Meer weten over de energie-audit? Lees er hier meer over of download de whitepaper Energie-audit voor meer informatie over het wettelijke kader bij de energie-audit.